solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 6 (SLC12A6) - 508 nt intron 22 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.106417
gtgagacattactgcatcaatccaatccgtgctctctaaagtctgtcactgaaagggatg c.3042+60

     .     .     .     .     .     . g.106477
atactgggctgggcatggtggctcacgcctgtaatcccagcacttttggaggccgaggcg c.3042+120

     .     .     .     .     .     . g.106537
ggtggatcaagaggtcaggagttcaagaccagcctggccaagatggtgaaaccccatctg c.3042+180

     .     .     .     .     .     . g.106597
tactaaagtacgaaaattagccgggcatggtggcacatgcctgtaatcccagctactcag c.3042+240

     .   g.106611
gaggctgaggcaga c.3042+254

--------------------- middle of intron ---------------------
                 g.106612    .      g.106625
                 c.3043-254 gaagtgcttaaacc c.3043-241

.     .     .     .     .     .      g.106685
caggaggcggaggttgcagtgagccaagatcacgccactgcactccagcctgcgtgacag c.3043-181

.     .     .     .     .     .      g.106745
aggaagactctgtctcaaaccaaaaaaaaaagggatgatactatattgttttcaaggatg c.3043-121

.     .     .     .     .     .      g.106805
acaaattccttctcactctgtcagttattccactataacccattactgcttcaaaataac c.3043-61

.     .     .     .     .     .      g.106865
caaagatgaagcataagagaaaatttggtagaataacttgtgttggaccttcttcctcag c.3043-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2012 Leiden University Medical Center