RYanodine Receptor 1 (skeletal) (RYR1) - 255 nt intron 75 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.100056
gtgagctgggacccgcctgggggagtggggggcgagctggatagggctggggcggaggcc c.11034+60

     .     .     .     .     .     . g.100116
acccttggcacacctccaggggtcggccctccacatcaaggggtatagaaatgccagctc c.11034+120

     g.100124
ctggcttg c.11034+128

--------------------- middle of intron ---------------------
                    g.100125       g.100131
                    c.11035-127 agtagaa c.11035-121

.     .     .     .     .     .      g.100191
ccaaagtagggcgcaggatgtgggaaaagagaaaaaaaaatccagaccaacagggacatg c.11035-61

.     .     .     .     .     .      g.100251
ggggcagtgacaggaggggactctagaaaccctctccccaagtctcccctctcccaccag c.11035-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 29
©2004-2010 Leiden University Medical Center