Pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 3 (PDK3) - 29180 nt intron 01 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.5395
gtgagtacggggccaagggtccccatgggcccggggccgccgccattcgggctgccaccc c.106+60

     .     .     .     .     .     . g.5455
cggatctccgcagcttcggggtaaagtctgtgggaaccgcaggcggggctagggaatatc c.106+120

     .     .     .     .     .     . g.5515
cggggggctctcctggggctcggatttcggggcgcggaggggcagggcctggccccctcg c.106+180

     .     .     .     .     .     . g.5575
cacccagcctgggacttacccggagacacagaaacggcgtctcattgcaggaccctcatc c.106+240

     .     .     .     .     .     . g.5635
gcaggcgagactccccaaacctgcggtcgttagcttcaaatctgcttgacacaaacctca c.106+300

     .     .     .     .     .     . g.5695
cagcccttaaaacttcagaacgagatgtgggtggctttttaatgtttttatttttagaat c.106+360

     .     .     .     .     .     . g.5755
tttttttttttggttgggtaagaactgtttagaaataccttgaggttgaataaattatgc c.106+420

     .     .     .     .     .     . g.5815
aatggcattttgttccttttctgctctaaggtgttgctgtgtggctggagtggcaggact c.106+480

     .     .     .     .     .     . g.5875
cgaactgttgtcttcatcaggttatgttaaatcagttagaggcctggcctgcagacgcct c.106+540

     .     .     .     .     .     . g.5935
tagatgcttgggaagagcggacgtctgggatcctagcatcagagcagggtctaatacaac c.106+600

     .     .     .     .     .     . g.5995
tctggctttagtgccagcacctttcgtttctcttctccattggtgtcccacccacattct c.106+660

     .     .     .     .     .     . g.6055
ccctgtccggtgggctggtgggcggctttcacggattgaggtgggaccaaagaagattcg c.106+720

     .     .     .     .     .     . g.6115
ggttcccagcctgcctcaggcctagctgagatgggaatagattccaccaccttctgttaa c.106+780

     .     .     .     .     .     . g.6175
ctgaatcatgtttccccagaaaacgaaggagctggttgtgaaacacctaaaagtaaaacg c.106+840

     .     .     .     .     .     . g.6235
catgcattgaggtatcagaatggaactcagcatccctggaggaaaatcaaatccagcagc c.106+900

     .     .     .     .     .     . g.6295
aaagatgttctaagctctccaggggaaatcgtagggtgtctgttcatttaatgaatttta c.106+960

     .     .     .     .     .     . g.6355
tgtaaatgtcaagggtgtcagtgatagtgtcagttgggcataaaaactaaagtgcagagt c.106+1020

     .     .     .     .     .     . g.6415
aggtagaacatttgaggaagacctgatatgcaaaaagtgatgtccatacttttttttttt c.106+1080

     .     .     .     .     .     . g.6475
taaaagctaggataggaagagaggaataggttaaagttgagaccaaattaaaattttaga c.106+1140

     .     .     .     .     .     . g.6535
agccaatttgccagagaatgatgatgaaagtcaaagttcaatgacacgttgatttctgca c.106+1200

     .     .     .     .     .     . g.6595
tcttcaaacttcactcccaaaagctattggtagttttacttactatctcgagaattgtag c.106+1260

     .     .     .     .     .     . g.6655
aggtttgaggcagtttctgactttagagtttagaaaatgttgctattgctataaatatag c.106+1320

     .     .     .     .     .     . g.6715
gcaagttttccatctttatggtttagggaagattctgaaggtatcagcctttcattagtg c.106+1380

     .     .     .     .     .     . g.6775
taaactgaaacaggataattcacaataaaaggaacaaaaggaatccagaaactcccagtt c.106+1440

     .     .     .     .     .     . g.6835
ctttccaccctcaaagtttaagtgatagctccaatagccagccaaaattttggttagttg c.106+1500

     .     .     .     .     .     . g.6895
atttccatagcagctagtgtctacccgtgttaataggtattttggtaaggatgttatgtg c.106+1560

     .     .     .     .     .     . g.6955
agtaggaaaaccacagtggaggatagtgttatcatggaaaacctgtgaggccagtatctg c.106+1620

     .     .     .     .     .     . g.7015
gaaacaaatgttctaattctggctctgccactagctcagaatgtggccttgactaagtga c.106+1680

     .     .     .     .     .     . g.7075
ccaaacctcacttggggttcattttcctcattaataaaatgagtagattgtatcaggcga c.106+1740

     .     .     .     .     .     . g.7135
tctttaaaagcacagctcaccactatacgattgtgatttcaaaggaagaggcatgaactt c.106+1800

     .     .     .     .     .     . g.7195
tctaaaagaaaactaccaaatcttttgatagatatttcctataaaagtcttctgacctat c.106+1860

     .     .     .     .     .     . g.7255
tttgggaggggtggagggattcactaaggtcatgagagaagcataataatttaaggtttt c.106+1920

     .     .     .     .     .     . g.7315
ccttataaggaagcgcacagaagtgctagatatagttgtagtggaatttgctagaagtga c.106+1980

     .     .     .     .     .     . g.7375
caaggctagtttgtaacacccagagatgaatcaggtgctaatcagcctatctttaatgac c.106+2040

     .     .     .     .     .     . g.7435
aggacaactaaaagacgggagttgttgcaaaaaggccatctctacttctacttttctctt c.106+2100

     .     .     .     .     .     . g.7495
agttctgtctcttgatagcagttctattttggcaattgatgtgggagttggagaattcag c.106+2160

     .     .     .     .     .     . g.7555
aatgggtgtgggatatttttaaggtgaggagagaggaggagtgaagaggcttcatgcccc c.106+2220

     .     .     .     .     .     . g.7615
tgtatgattagagaaaactgcaggagagggccaactcaggcacttaaagcaccaggtagt c.106+2280

     .     .     .     .     .     . g.7675
gggcagtggataagtgaatgaagccaacgagttgaggaccgtgataaattcctggtatat c.106+2340

     .     .     .     .     .     . g.7735
agctagctccaaaggggcagctgattggcaccaattcagtatatttcaagagaactttgg c.106+2400

     .     .     .     .     .     . g.7795
cataaacaaaatagatggatggatcaagttggcccacaggctgctagtttatgaacttga c.106+2460

     .     .     .     .     .     . g.7855
tgcctttctccatgggtactttacaaatgggacgtacattttgactagagtaactagaca c.106+2520

     .     .     .     .     .     . g.7915
gggaccagagaaaggagatacacaggatatacacaatttgttacaaccttgataaatagg c.106+2580

     .     .     .     .     .     . g.7975
ctttcttatgtggatgtactgcacatcagtaaataaggagattatttgctatgttcaaaa c.106+2640

     .     .     .     .     .     . g.8035
gtggaggctaaaacttgttgttacttcagaagctgtgcttttattttaaagcaggggttc c.106+2700

     .     .     .     .     .     . g.8095
ctgagcctcagcactcttgccatttcaggccaggtaattttggtaggagctgtcttgtgc c.106+2760

     .     .     .     .     .     . g.8155
actgtgggaagttgagctacatccctggcctctacccactagatgccatgagcacctccc c.106+2820

     .     .     .     .     .     . g.8215
actccaagtcgtgacaaccaaacatgtctccagtcattgccaaatgtcccctgggggagc c.106+2880

     .     .     .     .     .     . g.8275
aaaatgtcccctggacttctgttgaatcactgtttggaagtgtttacttgagtggttttc c.106+2940

     .     .     .     .     .     . g.8335
aggccagggcctcatactctgaatttttgttgtaaatggtctgggggtgctgggggtgga c.106+3000

     .     .     .     .     .     . g.8395
gagcagagcactggtatttttaggagatccccctgtcattctaaagcatatccagggtta c.106+3060

     .     .     .     .     .     . g.8455
agcaccattaatcagatgatcttctgtctgatctgctggccccctttcatctatgtgcag c.106+3120

     .     .     .     .     .     . g.8515
tatttttctctatgctttttaaaataatgaaagtttcttgaactccatcttgacttgaaa c.106+3180

     .     .     .     .     .     . g.8575
tatagcctgccacacagttagcaaatatagcaagaataacaagtgttctaaatggatttt c.106+3240

     .     .     .     .     .     . g.8635
taatttattatggcaatagtacattccaaagggtggcattttttaaaatgagatttttct c.106+3300

     .     .     .     .     .     . g.8695
tttgggcctaagattacagtcacatggttccaaattcagagggttcaaaaggacacagaa c.106+3360

     .     .     .     .     .     . g.8755
aagcctgcttcccacttgtgcccactggcctccccttttttcgcataaatggcagtttat c.106+3420

     .     .     .     .     .     . g.8815
agctttgtctgttccttgttttttgagcttaataccttagagacagatttttgtatatct c.106+3480

     .     .     .     .     .     . g.8875
gtacctgcagaactttgtttttcttttttatggcttctgagaatttggttatatgaatgt c.106+3540

     .     .     .     .     .     . g.8935
accagaatttattagcaactttccctattgatggctacaattaataggttgtttctagac c.106+3600

     .     .     .     .     .     . g.8995
tttgctgtggcaacctgccctccagtgaattattatatgcattgtcatttcatgcatgtc c.106+3660

     .     .     .     .     .     . g.9055
cgcgtgtatctgtaggacagattcctaaacgtgagattgctacatcagcaggtatgtgca c.106+3720

     .     .     .     .     .     . g.9115
tttgtaattttggcgaacattgtcaaattgctttccataaaggttgtttgttttccccct c.106+3780

     .     .     .     .     .     . g.9175
cgctagaagtttctgagagtacctgttttcctatgccttcaccacattgttgtcaaactt c.106+3840

     .     .     .     .     .     . g.9235
ttgataggtaaaaaaaaaatgatatatctagatagaatttttttctccttgagtaaagat c.106+3900

     .     .     .     .     .     . g.9295
gtctttattttagttttttattgtggaaattaaaaaaaaaaacttaggtgggtgcctgta c.106+3960

     .     .     .     .     .     . g.9355
attccagtgctttgagaggccaagacagaggatggcttgagaccaggagtttgaggccag c.106+4020

     .     .     .     .     .     . g.9415
ccctgggcaacatagtgagatcctgtctctaaaaaaaataataataataaataaataaga c.106+4080

     .     .     .     .     .     . g.9475
ttagccaggagtggtggtatcgcacacctggggtcttagctactcaggaggctgagacag c.106+4140

     .     .     .     .     .     . g.9535
gaggatggcttgagcccagattgaagctgcagtgagctgtgtttctgccactgcactcca c.106+4200

     .     .     .     .     .     . g.9595
gcctgggggatgtacatgtataggtaaatacatatataaattttattgtgtataattaag c.106+4260

     .     .     .     .     .     . g.9655
gtatacaacatgatgttatgggatacatatagttaaaaggttactacagtgaaattaaca c.106+4320

     .     .     .     .     .     . g.9715
tatctatcatctcacatagttacccttttttatttttgtggcaaggtcagctaaaatcta c.106+4380

     .     .     .     .     .     . g.9775
ctcatttagcatgaatcccatatacagtacaattttattatctattatatattcttcatg c.106+4440

     .     .     .     .     .     . g.9835
ttgtgcattagatctctagaccttaaacatttacagaagtagagagaatagaatgatgaa c.106+4500

     .     .     .     .     .     . g.9895
ctcctgggtttgttttattgatatccatttgctatttgtctgtagatgttgtatgtgtgg c.106+4560

     .     .     .     .     .     . g.9955
tctgttagattttctgatcaaagtcatgcttgtttcaaaaagataaatttttgttttcaa c.106+4620

     .     .     .     .     .     . g.10015
aaagataaatttttttcttttcctatgctaagactaatttatcttttgaattatctggtt c.106+4680

     .     .     .     .     .     . g.10075
cttaaagatttggtagaacttcatatgaaagtgtttaagcctgtatgttttggggagttt c.106+4740

     .     .     .     .     .     . g.10135
tgctctctgatagctttctctattctgtgttattgatctctgtagattttctgtctcttc c.106+4800

     .     .     .     .     .     . g.10195
tagagtccattttgatatatttttcttgaaaattatcctacttggctaggcgcggtggct c.106+4860

     .     .     .     .     .     . g.10255
catgcctgtaatcccagcactttgggaggccaaggcaggtggatcacatggggttgggag c.106+4920

     .     .     .     .     .     . g.10315
tttgagaccagcctggccaacatggtgaaacctcgtctctactaaaaatacaaacattag c.106+4980

     .     .     .     .     .     . g.10375
ctgggcatagtggtgggtgcctgtaatcccagctactggggaggctgaggtaggagaatt c.106+5040

     .     .     .     .     .     . g.10435
gcttgaacccaggaggcggaggttgcagtgagccaagatcatgcccttgtactccagcct c.106+5100

     .     .     .     .     .     . g.10495
gggtgacaagagtgaaacggcatctcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagaagaaaagaa c.106+5160

     .     .     .     .     .     . g.10555
aaaaagaaaattatcctactcattgaggtttttaagtcagtttggatagctgagatagtt c.106+5220

     .     .     .     .     .     . g.10615
gtcactgaacagtcttaattttccctgtgacatttgtccccccccttcttcttgagtagg c.106+5280

     .     .     .     .     .     . g.10675
ttagttgatgatttattgggttggatttattagttttatgacttttgttatctagtttat c.106+5340

     .     .     .     .     .     . g.10735
tgtctgatttgactttaataattccttctggtctcaggtttattttgttcttttaaaaat c.106+5400

     .     .     .     .     .     . g.10795
taggtgctttctgttctcactcataagtgggagttgaacaatgagaacacatggacacgg c.106+5460

     .     .     .     .     .     . g.10855
caaggggaacatcacacaccagggcctgtcgggaggtgggggggctaggggagagatagc c.106+5520

     .     .     .     .     .     . g.10915
attaggagaaatacctaatgtagatgacaagttgatgggtgcagcaaaccaccatggcac c.106+5580

     .     .     .     .     .     . g.10975
gtgtatacctatgtaacaaacctgcacgttctgcacatgtaccccagaacttaaagtata c.106+5640

     .     .     .     .     .     . g.11035
ataaaaaaaattaaatgctttcttctttgtcttgtttatttcaatgtttaaggttagtta c.106+5700

     .     .     .     .     .     . g.11095
ttcctctgagcactgctttagcagctgatgtgtgtatttggtcttttttctcttagctct c.106+5760

     .     .     .     .     .     . g.11155
tctgtgtcttcaggtttttattttcctatgaatgaagagttgtttggaggagttaaaaat c.106+5820

     .     .     .     .     .     . g.11215
ttccagtgaaggtgcattctgcattttaattttatttatgtctagttttgttgcactgtg c.106+5880

     .     .     .     .     .     . g.11275
attacagaatgttgtctgaattattctctaatttattgatgttaactttgaagctcatta c.106+5940

     .     .     .     .     .     . g.11335
tatggttgttttctgtgaatgttccttgggcagcgaaaagaaggttatactctcttctca c.106+6000

     .     .     .     .     .     . g.11395
ggttgcagagtgtgatatgtcagctctgcaatattatgttatttaggttttgtgtaactt c.106+6060

     .     .     .     .     .     . g.11455
tactttttttatccacctgatttgtcatggatcaaacacaagagaagttaaagtctccta c.106+6120

     .     .     .     .     .     . g.11515
ataatgattctctttctccgtatagctcctattgtttttgctttatgactatcagtgtta c.106+6180

     .     .     .     .     .     . g.11575
tgtttgatgcttattaactcacatcctcattgtgagatatacccattagcattagagtgc c.106+6240

     .     .     .     .     .     . g.11635
tgcccttttactagttgaaggctttttggcctggattcgtccttatttgacattgagatc c.106+6300

     .     .     .     .     .     . g.11695
tagttccctattttcttgtttacatttcctgggatagcattgccatccttttattttcag c.106+6360

     .     .     .     .     .     . g.11755
tttttctgaattacttcgctctaaatatgtctctaaatgtagtgtaaagttgggttttgc c.106+6420

     .     .     .     .     .     . g.11815
tttgtgaatcagtctttttcatgtggtaagtttaacctatttatacttactggtatgata c.106+6480

     .     .     .     .     .     . g.11875
gatctgtcatctgtaatgataagcatttgtaattttctgttgctttctgtttttaatacc c.106+6540

     .     .     .     .     .     . g.11935
tcagttttcctatgttatatatttgctttgttttgccatatttattttaataaataacta c.106+6600

     .     .     .     .     .     . g.11995
ggcttgaatttttggttctagtggttatctttatagttattactttatttctatagacct c.106+6660

     .     .     .     .     .     . g.12055
ttgtcccatatgggtcaccacttgtcagccaggagacctttgagcacttgaaatgtggct c.106+6720

     .     .     .     .     .     . g.12115
agtgtggccgaaaaactgaattgacttaatttaaatttaaaatggatacttgatgcagtt c.106+6780

     .     .     .     .     .     . g.12175
aatttttacatctgtgtagaataacttggatatggaatccactttatcacctgtaaattt c.106+6840

     .     .     .     .     .     . g.12235
taggaaatctctttataggtcaattatttctgatagaaatttagcctctgaattgagatg c.106+6900

     .     .     .     .     .     . g.12295
tgctttcagtataaaatacacactggatttcaaagacttaatataaaaatagtaaaatat c.106+6960

     .     .     .     .     .     . g.12355
cagtacatcttatattgattgcatgttgaaatggtaatattttagatatgttgggttaaa c.106+7020

     .     .     .     .     .     . g.12415
tggaatattatcaaaaactttatttcttttttatgttaatgtggctactaggaaatttta c.106+7080

     .     .     .     .     .     . g.12475
aattatatatatggcttacatatttctttctttctttttttttttttttttttttttttt c.106+7140

     .     .     .     .     .     . g.12535
gtgagacggagtttttgctcatgttgcccaggctggagtgcaatggtgcgatctgggctc c.106+7200

     .     .     .     .     .     . g.12595
accgcaacctccgcctcccaggttcaagtgattctcctgcctcagcctcccaagtagctg c.106+7260

     .     .     .     .     .     . g.12655
ggattacaggcatgcgcctacatgcccagctaattttgtatttttagtagagatggggtt c.106+7320

     .     .     .     .     .     . g.12715
tctccatgttggtcaggctggtcttgaactctcgacctcaggtgatctgcccacctcagc c.106+7380

     .     .     .     .     .     . g.12775
ctcccaaagtgctaggattacaggcatgagccacagcccctggcctggctcacatattta c.106+7440

     .     .     .     .     .     . g.12835
tattggacagtgtggcttcagataatatatgttaattccttattgggagcaatgaaaaca c.106+7500

     .     .     .     .     .     . g.12895
tcacattttaatgttcagaataaacatttattggctgggtgcagtggctcacgcctgtaa c.106+7560

     .     .     .     .     .     . g.12955
tcccagcactttgggaggccgaggtgggtggatcacgaggtcaagagattgagaccatcc c.106+7620

     .     .     .     .     .     . g.13015
tggccaacgtggtgaaaccccgtctctactaaaaatacaaaaattagccaggcatggtgg c.106+7680

     .     .     .     .     .     . g.13075
tgggcgcctatagtcccaggtactcgggaggctgaggcaggagaattacttgaacctggg c.106+7740

     .     .     .     .     .     . g.13135
aggtggaggttgcagtgggccaagattgcgccactgcactccagcctggctagagtgaga c.106+7800

     .     .     .     .     .     . g.13195
ctccgtctcaaaaaacaaaacaaacaaacaaacaaaaacaaaaaaaccaaccacacattt c.106+7860

     .     .     .     .     .     . g.13255
gttgaatttatttatttatttatttacttatttgagacagagtctcactctgtcacctag c.106+7920

     .     .     .     .     .     . g.13315
gccagagtgcaacggcttggtcttggctcactgcaacctctgcctcccgggttcaggtga c.106+7980

     .     .     .     .     .     . g.13375
ttctcctgcctcagcctcccgagtagctgggattacaggtgtctgccaccacgcctggct c.106+8040

     .     .     .     .     .     . g.13435
tatttttgtatttttagtagagacggggttttgccctattgcccaggctggtctcgaact c.106+8100

     .     .     .     .     .     . g.13495
cctgaccttaggtgatctacccgcctctgcctcccaaagtgctgggattacaggcatgag c.106+8160

     .     .     .     .     .     . g.13555
tcaccgtgcctggcctgaatttatttcctgaaatataactttcacatgtcttgttccata c.106+8220

     .     .     .     .     .     . g.13615
tttttttctataaacctctctggatttttggatcaatgtattgtttttgactggcagtta c.106+8280

     .     .     .     .     .     . g.13675
atgttatggtggctccttgttatatttgcacaaatttgagttctctttcccttaagcagt c.106+8340

     .     .     .     .     .     . g.13735
tgtgataaattaaaaattctcttaattatataagaaaaggagaacttggactattatggc c.106+8400

     .     .     .     .     .     . g.13795
ataaagatagaaccttctgaatgttgaatgagttggtaggaaatgattcacattttcttt c.106+8460

     .     .     .     .     .     . g.13855
tggacttgcttttcatctttcagtctcgccctgtcggcttctggttcccatattaaccac c.106+8520

     .     .     .     .     .     . g.13915
ttttctcccctccctgcagactgacgtcccatttgtttgattttccagttacttttgcac c.106+8580

     .     .     .     .     .     . g.13975
agccacacttgcattaaagagattttgctcctgcctccttttcttagattttatcctcaa c.106+8640

     .     .     .     .     .     . g.14035
ttgtctctttccaaagggcaggcgctcacctcttttttgtaacctcttacagcttcctca c.106+8700

     .     .     .     .     .     . g.14095
gctcagcttgctctgcacagagcaggtgctccataaatggcaattactgatggcatgcct c.106+8760

     .     .     .     .     .     . g.14155
gactccatatcgaggttattaaacattatgccactttcatttagtcagttatataagttt c.106+8820

     .     .     .     .     .     . g.14215
attttatttatttatttatttatttatttatttatttatttatttattttgagacggagt c.106+8880

     .     .     .     .     .     . g.14275
ctcactctgtcgcccaggctagagtgcagtggcaccatctcggctcactgcaacctccgc c.106+8940

     .     .     .     .     .     . g.14335
ctcccaggttcaagcagttctcgtgcctcagcctcccgagtacctgggactacaggcatg c.106+9000

     .     .     .     .     .     . g.14395
cgccaccacgcccggctaatttttgtatttttagcagagacggggtttcaccgtcttggc c.106+9060

     .     .     .     .     .     . g.14455
caggctggtctcgaactcctgacttcaggtgatccacccgcctctgcctcccaaagtgtt c.106+9120

     .     .     .     .     .     . g.14515
gggattacagacgtgagccactgtgcccagccaagtttaaacttccatagtgtccccatg c.106+9180

     .     .     .     .     .     . g.14575
tgtaaatatagcatctctcaaaaccaccagaaagcagattgctgatagccctgccgtctt c.106+9240

     .     .     .     .     .     . g.14635
ttcacaaaactaaatattttgatttctgtcataatcacaccggctctgtgaacctcagag c.106+9300

     .     .     .     .     .     . g.14695
cctttagctcttagaaggtagcggccagtttccgcattcttactattcttaaagtttaag c.106+9360

     .     .     .     .     .     . g.14755
ggcccagccatcttcttttcctttagaacatattttaagatactttggagatactttggt c.106+9420

     .     .     .     .     .     . g.14815
tccaaatgactccctttcgcaaagtcttggctttttaagtcattttgctccttgaagcct c.106+9480

     .     .     .     .     .     . g.14875
gatcaccactggggacaacagtgattgcgttcttggagaaaatggaaaggtttttaaaaa c.106+9540

     .     .     .     .     .     . g.14935
aattatgttaggaaaagggaaaaacaatctcattctgcttccgagtgtgtttattttgta c.106+9600

     .     .     .     .     .     . g.14995
cctttacatatgtaaatgacagattttttttttttttccctgtaagcagtagtttttctg c.106+9660

     .     .     .     .     .     . g.15055
ctacaaggtgtcaccaagaattagaccaacctgtttggagaaagggatcaactattcaga c.106+9720

     .     .     .     .     .     . g.15115
attaaaggggaagagaaaaatttagttgagggtaaagatatctaacttggcttattgcat c.106+9780

     .     .     .     .     .     . g.15175
cttgaccagtttttaaatttaaagaaagaattggtccaggcactgtggctaatgcctgta c.106+9840

     .     .     .     .     .     . g.15235
atcccagcattttgagaggctgaggcaggaggatcgcttgagtccaggagtttgagacca c.106+9900

     .     .     .     .     .     . g.15295
gctcgggcaacacagtgagacccctgtctctacaaaaaaataaaaaaattatccaggcat c.106+9960

     .     .     .     .     .     . g.15355
agtggtgcacccctgtggtcccggctacatgggaagctgagatgggaggatcgcttgagc c.106+10020

     .     .     .     .     .     . g.15415
ctgggaagttgaggctgcagtgagctgggatcgcgtcactgcactccagcctggacaata c.106+10080

     .     .     .     .     .     . g.15475
gagcaagaccatgtctcaaaaaaagaaggagggagggaagtagaaagggaaggaaagaag c.106+10140

     .     .     .     .     .     . g.15535
ggaggaaaggtagaagacggaaggaggaaaggaaggaaagaagggaggaagtgagggctt c.106+10200

     .     .     .     .     .     . g.15595
tttgggcctttaagatctgataaggctgcattttaacatggcgtggtttatctggctctg c.106+10260

     .     .     .     .     .     . g.15655
gggcagctctcaggcaccaaagtcatggctttggcctcactgtctttgtagcacttatgt c.106+10320

     .     .     .     .     .     . g.15715
tttgtgtgcttttgaaagtggagacagctgcagttactgatctattgatggttgggtggt c.106+10380

     .     .     .     .     .     . g.15775
ttcctcccattaagcttttggaaaattgatcagactgttggcaaggtttgggaaaccttg c.106+10440

     .     .     .     .     .     . g.15835
gttttgttactggatggaatctgaaaatatcactgctttttcttttcctgtatatgtata c.106+10500

     .     .     .     .     .     . g.15895
ggcattccattattttacttccatggtaatctgattttagagttgggcaaatccttttat c.106+10560

     .     .     .     .     .     . g.15955
tttaggaataccctggtctaagaatgtcaacctatagcctgagggctggccacctgtttt c.106+10620

     .     .     .     .     .     . g.16015
tttttttctaattaatagactgttttttaaaaagagtacagttcgtcctccatatctgtg c.106+10680

     .     .     .     .     .     . g.16075
ggttccacatccatggattcaatcaacctcagatagaaaatattcagaaaaaaaattcca c.106+10740

     .     .     .     .     .     . g.16135
caaatttccaaaaagcaaaatttgaatttgcctcaccttgaacactatgttgaatccatg c.106+10800

     .     .     .     .     .     . g.16195
taaatgaaatgatgtgtaggccttgtaactagtctagagataatttaaagtatatggaag c.106+10860

     .     .     .     .     .     . g.16255
gatgtgcataggtcatatgcaaatactctaggccattttatgtaagagactcgagtatcc c.106+10920

     .     .     .     .     .     . g.16315
atggattttgatatccaagggtgtccaggaaccaatcccccacagatactgagaggcagt c.106+10980

     .     .     .     .     .     . g.16375
tttaggtttacagcaaaattgagcggaagtacagagtgcccacagaacccctccccaccc c.106+11040

     .     .     .     .     .     . g.16435
ccaaacacagtctctgccgccatcagtatcctgcaccagtgtgggacatttgttataatt c.106+11100

     .     .     .     .     .     . g.16495
gatgaaccagcattgacccatcattatcacctaaagtccatagtttacattagggctcat c.106+11160

     .     .     .     .     .     . g.16555
tctttgtgttgcacactgcgggttttgacaactcctgtttttgtaaataaagttttactg c.106+11220

     .     .     .     .     .     . g.16615
gaacacagccatgctcattcatcacatattgtttgtggcttttgtccatccacaacagca c.106+11280

     .     .     .     .     .     . g.16675
gaaattgagtattgacagagactatatggcccacaaagccaaaaatgtttactatctggt c.106+11340

     .     .     .     .     .     . g.16735
cccgtacagaaagtttcttgttccctgttctaagacaaatcagttccctctttaaagaac c.106+11400

     .     .     .     .     .     . g.16795
tgagcagtgattggtcttaatttccatttaagtggtaaagctctgtttctcctgtatgct c.106+11460

     .     .     .     .     .     . g.16855
agtaacaataaactttgactatctggagtgtgacttttggggtagtgaaggcttttccag c.106+11520

     .     .     .     .     .     . g.16915
gtaatcgggtggtttacctataggatatctgcctcagagtggaattaccatatgaaagct c.106+11580

     .     .     .     .     .     . g.16975
gttgacagtttataggtttaatttatccagggctgtcagcaaagtttatctgtatcagtt c.106+11640

     .     .     .     .     .     . g.17035
tctccgtagccctgccaaaatgaggttttatgattttaatcgcatcataggtaacatagg c.106+11700

     .     .     .     .     .     . g.17095
aatgaaaagtgctttttcctctgcttgggttttttgtctgctttttgttctgtgtaaagt c.106+11760

     .     .     .     .     .     . g.17155
gccattggccattttgtaaccagaatctgaagtttttatcatttgcataaattcctgtgt c.106+11820

     .     .     .     .     .     . g.17215
atatttggcatagtaagctcttgtgctgtgtaaatatcgtttcctttggcaaagtaatta c.106+11880

     .     .     .     .     .     . g.17275
tcaaagtataaaactgaagacatttggaaagaattgctatattacctgtaatatgggtaa c.106+11940

     .     .     .     .     .     . g.17335
ttcatctgtttttttgtgatagcccttcctgcttttgcccatatatttacatgtgttaac c.106+12000

     .     .     .     .     .     . g.17395
actgtatgttggtttcctttttatctagtgcacagtctgagttttcatatgctcagtgtt c.106+12060

     .     .     .     .     .     . g.17455
acctatatcatttacggtgcttttatcatggtcagatttgtcacctatagcagagtttgt c.106+12120

     .     .     .     .     .     . g.17515
aagtagttattaaatctctctggaatctattgccattttctgatgagcctttgtagctaa c.106+12180

     .     .     .     .     .     . g.17575
ctcatttttaccctgttctgctgtcaagttgcccaacaattattaagacctcaagttttt c.106+12240

     .     .     .     .     .     . g.17635
ctcttgaaacttggctgtttctcttttatcttggccgtttctctttgatcatatgctaag c.106+12300

     .     .     .     .     .     . g.17695
ctctcagagtagtttgtatttgtggattctagtcaacatggcaacttttctgattttaac c.106+12360

     .     .     .     .     .     . g.17755
taaatatcacattttaactttgtaatttatgttgaaatttggtgagggcagttccttatt c.106+12420

     .     .     .     .     .     . g.17815
tattactttacattttaaataattcttgcttttcttgtgtactaattcttcttgataaat c.106+12480

     .     .     .     .     .     . g.17875
tagtcattgtgcaccttgaatagcatatcatcaaaagtgtgctaagggaactgtggatgg c.106+12540

     .     .     .     .     .     . g.17935
gttacgtggtgttttagggtttacatctttgccatgtacttggcattgaaactggcattg c.106+12600

     .     .     .     .     .     . g.17995
aggccgggcatggtggctcatgcctgtaatctcagcactttgggaggacaaggtgggtga c.106+12660

     .     .     .     .     .     . g.18055
atcacttgaggtcaggagttcgagaccagcctggccaacatggtgaaaccccatatctac c.106+12720

     .     .     .     .     .     . g.18115
taaaaaaaaatacaatacaatacaaaaaatcagctgggagtggtggctcatatctgtagt c.106+12780

     .     .     .     .     .     . g.18175
cccagctactcaggaggctgaggcaggagaatcgtttgaacctgggaggtggaggttgca c.106+12840

     .     .     .     .     .     . g.18235
gtgagccgagatcgtgccactgcactccagcctgggtgatagaatgagactctgtcacaa c.106+12900

     .     .     .     .     .     . g.18295
acaaacaaacaaaggaaaaactagcactgaagtatcttcagttagcctatttcgctttta c.106+12960

     .     .     .     .     .     . g.18355
tggcaggaaggctagtttacgctatacttgccttcgtgggagagctgggtttgattgtga c.106+13020

     .     .     .     .     .     . g.18415
cccatggtggatgtccttcatatccctcaaggagaaccccattcctggtcattgcctcat c.106+13080

     .     .     .     .     .     . g.18475
cttaactctgagattaaaccttttgccataatgaatggcagaaaaattgtagtaaactat c.106+13140

     .     .     .     .     .     . g.18535
tacatttgcacaggtcagcatttatattcgctctaattgaatacttagggttctaactca c.106+13200

     .     .     .     .     .     . g.18595
gtggtatgttatttccctaagggtcacctaaacagttgtgattttattttcattcttgga c.106+13260

     .     .     .     .     .     . g.18655
cttgatctatgattctccttaaccatttgagttgtaccagtgttgctttctctcttacca c.106+13320

     .     .     .     .     .     . g.18715
gggcatggaggtcagtatataatagtctcactgttgggaagaaattatcatctctctaac c.106+13380

     .     .     .     .     .     . g.18775
attttcccataccatgaagttaaatattttgccatgtgttgctggccagaaaacagtagg c.106+13440

     .     .     .     .     .     . g.18835
gccttttgaaatttgtaacttacatatattttcccacaattgttacattttcatagacca c.106+13500

     .     .     .     .     .     . g.18895
gagaacactcaggcttctatctgaaccttttcttggatctgtcctagtagggtataatgt c.106+13560

     .     .     .     .     .     . g.18955
ttccttaagcttgctagcagatatttcttaataccagcctgtggattttgtataactttg c.106+13620

     .     .     .     .     .     . g.19015
gttaatttctcctcctgattctgctgttaaatagaaagcaaagtggttattgctgtatta c.106+13680

     .     .     .     .     .     . g.19075
ctgttcctgcattggtcatgtgatgtgctcatgtgagcactttatttgtaatagactctt c.106+13740

     .     .     .     .     .     . g.19135
ctgggaggaagctgcttgtctcagggagtctcctgttctctagaaattgcccttcatggc c.106+13800

     .     .     .     .     .     . g.19195
cagggtactgcttcttttgttagagctccttacatattctctaccgtgttatctctggcc c.106+13860

     .     .     .     .     .     . g.19255
tacatactcctattcctgtttctttgacctgagcttgacttcagtgaagctattggagaa c.106+13920

     .     .     .     .     .     . g.19315
ggaaattaaaatggactcttggctgggcacagtgactcacacctataatcccaacacttt c.106+13980

     .     .     .     .     .     . g.19375
gggaggccgaggcaggcagatcacctgagatcagcagtttgagaccagtctggcaaacat c.106+14040

     .     .     .     .     .     . g.19435
ggtgaaaccccatctctaataaaatacaaaaaaaaattagccaggcggtggcacgtgcct c.106+14100

     .     .     .     .     .     . g.19495
gtaatcccagcaacttaggaggctgaggcaggagaatcgcttgaaccagggaggcagagg c.106+14160

     .     .     .     .     .     . g.19555
ttgcagtgaaccgaggtcgcgccactgcactccagcttgggcgatggagtgagactccgt c.106+14220

     .     .     .     .     .     . g.19615
ctcaaaaaaaacaaacaaaaaaaaaaggactttatatggcacctgaaaaagattcaatag c.106+14280

     .     .     .     .     .     . g.19675
attcgactagcacttactgagtacttaccaactaaaacaggatatcatctaattctcaca c.106+14340

     .     .     .     .     .     . g.19735
acagccatgcccattttaccaattaggaaactgaagttctgagcgggtaagaagatgact c.106+14400

     .     .     .     .     .     . g.19795
cacacgtataataggtagtagagccacatgtctgcccgcctgatcgtcttaccacctctt c.106+14460

     .     .     .     .     .     . g.19855
tatagcagagaaagtaggtgagggattgggcgcagtgtgtgagcaaaacaaactggagga c.106+14520

     .     .     .     .     .     . g.19915
aaggaccatcgagtgcattgtcaccgcctcccaagcattaccacatcctgaagcacagcc c.106+14580

     . g.19925
gtttccttct c.106+14590

--------------------- middle of intron ---------------------
                   g.19926   .      g.19935
                   c.107-14590 cgagtttgtt c.107-14581

.     .     .     .     .     .      g.19995
tagtttttatcttccccatttaagatcatctgaaagtgaaagggaaaaaaagagctgaca c.107-14521

.     .     .     .     .     .      g.20055
ctgaaaagtctcttacagagtacaaagatgtttgtgatcagtttcccaagaggctgaaat c.107-14461

.     .     .     .     .     .      g.20115
aaaactcaaaggtgaaaataaagacaacagtacatgggtaaataaaaaattggggatgct c.107-14401

.     .     .     .     .     .      g.20175
taatagccattgtctgggcttgaggagttctttgatttgtttaccctcattgaattttct c.107-14341

.     .     .     .     .     .      g.20235
atgattagatgctagtccatggttctcagtcctggctgctcatgagaattgtctggggag c.107-14281

.     .     .     .     .     .      g.20295
cgcctgaaatgagtgacacctgctccctacataaaccaattaaatcaattgctgcgggta c.107-14221

.     .     .     .     .     .      g.20355
ggagtctaggtgctggtgcttttgggttacccaggcgattgtgtaataatattcttccag c.107-14161

.     .     .     .     .     .      g.20415
agttaaaaccacagtgttagagctggtgaaatttttgcccaagagctatgaaccacttta c.107-14101

.     .     .     .     .     .      g.20475
ggggatagagtctgtgagtgagatgccaaaggttaacaccgaagtcattctggagtccat c.107-14041

.     .     .     .     .     .      g.20535
cagcattagttgaaagttctggatttggaatgaaatggaaactaagaagcattgggaaat c.107-13981

.     .     .     .     .     .      g.20595
tgccaaggcatattcattgcctttgaggagctcatagataaatgagaagctgggacaaat c.107-13921

.     .     .     .     .     .      g.20655
acataaatttacgtatgctagtcagaaggatgaatcatataattttgtggtatctttttg c.107-13861

.     .     .     .     .     .      g.20715
ctgctgtccctacctcgcccttaaaggtttttgaaataagggtggtttctgggaacaggt c.107-13801

.     .     .     .     .     .      g.20775
aaggtgttaacccaattgtcctttatccaaaatgttgttggaggctttctggatggagat c.107-13741

.     .     .     .     .     .      g.20835
cacaaagagaagaacaaaatgtaaatgtgcatactctttttctttttctttttttttttt c.107-13681

.     .     .     .     .     .      g.20895
ttgacaaagtcttgctctgtcgcccaggctggagtggagtggcgcgatcttggctcactg c.107-13621

.     .     .     .     .     .      g.20955
caagctccgccttccgggttcacgccattctcctgcctcagcctccccagtagctgggac c.107-13561

.     .     .     .     .     .      g.21015
tgcaggcgcccgccactgcacgcggctaattttttgtatttttagtagagacagggtttc c.107-13501

.     .     .     .     .     .      g.21075
accgtggtctcgatctcctgacctcgtgatctgcccgcctcggcctcccaaagtgctggg c.107-13441

.     .     .     .     .     .      g.21135
attacaggcgtgagccaccgcgcctggcccctttttcttgacttccaccttttttccttg c.107-13381

.     .     .     .     .     .      g.21195
gctgtttactcctagcactgctctccagagttttcttagaatttatattagtaggcaagg c.107-13321

.     .     .     .     .     .      g.21255
ttagtgtatgataaataactgtatagagagacaaacaaaaatcttatcctcttagactaa c.107-13261

.     .     .     .     .     .      g.21315
ttcagtgggaacttgagcttagagactgatgtggtttggctctgtgtctccacccaaatc c.107-13201

.     .     .     .     .     .      g.21375
tcatgttgagttatgattttcagtgttggtggtggggcctggtgggaggtgattggatca c.107-13141

.     .     .     .     .     .      g.21435
tgggggcagatttcccccttgctgttctcatgatagcgagtgagttctcatgagatctgg c.107-13081

.     .     .     .     .     .      g.21495
ttgtttaaaagtgtgtagcacttctccctttgctctctctctctcctgccaccatgtgaa c.107-13021

.     .     .     .     .     .      g.21555
gatgtgcttgcttccccttcgcctctgccatgattgtaagtttcctgaggcctccctatc c.107-12961

.     .     .     .     .     .      g.21615
catgtggactgtgagtcaattaaacctctttccttcataagttactcagtctcaggtagt c.107-12901

.     .     .     .     .     .      g.21675
tctttctagccacatgagaacaaactaatacagagatcatctgtaatcttcccaatttta c.107-12841

.     .     .     .     .     .      g.21735
cacatgagaaagtagaagccccaagtaaggaagagactatgccagtcatcagctagtttt c.107-12781

.     .     .     .     .     .      g.21795
tggtataacatcttggccacctcttccaaagggaaccagaaattattctttttatgaggc c.107-12721

.     .     .     .     .     .      g.21855
caagggaacttacatttgtgtgccactctctgctaaacacaatagtggttagctgtaatt c.107-12661

.     .     .     .     .     .      g.21915
ctcacagcgtccacattaagtgtttccatttcttggatgaagagtctaaagcttagatag c.107-12601

.     .     .     .     .     .      g.21975
tttaagtctcttacctaagcaaagttaggggcaaagccatggttaaaattcaggtagagt c.107-12541

.     .     .     .     .     .      g.22035
gaggtttgtttgtttgtttattttttggagacagagtgttcctctgtcgtccaggctgga c.107-12481

.     .     .     .     .     .      g.22095
gtgcgtggtgtgatcttggctcactgcaacctccacctccaggttcaagtgattctcctg c.107-12421

.     .     .     .     .     .      g.22155
ccttagcctcccaagtatctgggataacaggcacccatcaccacgcctggctaatttttt c.107-12361

.     .     .     .     .     .      g.22215
gtatttttagtagaaatggggtttcaccatgttgtccaagctggtctcgaactcctgacc c.107-12301

.     .     .     .     .     .      g.22275
tcaagtaatctgcccgccttggcctctcaaagtgctgggattacaagcaagattgagctt c.107-12241

.     .     .     .     .     .      g.22335
ttaaacctacgctcttttcagtttaacatagtataccattgtccccagtgcaattcttta c.107-12181

.     .     .     .     .     .      g.22395
tagcaaatatagtctctattagcaatgctgaggttttgtctaaatttattctgttacaca c.107-12121

.     .     .     .     .     .      g.22455
atcaggaaatggtataatctaatgcttatctagttttattatttcagaactatcagattg c.107-12061

.     .     .     .     .     .      g.22515
atacctactccacttacttacaatgaaataattctacttctgaaaaccactacttgttag c.107-12001

.     .     .     .     .     .      g.22575
tctgcattatcatctctgggaatatgagaagcagtatatacagacttgtactccagtctt c.107-11941

.     .     .     .     .     .      g.22635
aatttctgatgcctaccagcagtgtgagcctgggcaaatcacttaatcccactacacttc c.107-11881

.     .     .     .     .     .      g.22695
agtgtccttatctacaaaatagaaatgctagtggctaatcataggatggttgcattgatg c.107-11821

.     .     .     .     .     .      g.22755
agattgagaacgtatggcatagtgcataacacatggtaggtgcttggtagatgttggtta c.107-11761

.     .     .     .     .     .      g.22815
tgaatttactatgagaagttagtgacacagcatttccttgatgaagtcagctttctgcta c.107-11701

.     .     .     .     .     .      g.22875
agaataaaagctgggtagggagctcttaaccttgaatgttaattatcttcaagtttattg c.107-11641

.     .     .     .     .     .      g.22935
gctgaaggtctcagctgtacaaaactgatcattttccaagaaacatagcactttcagctc c.107-11581

.     .     .     .     .     .      g.22995
ttttgtgctttgagagtgacttgctttggattccctttgatcactgtgatggctaactaa c.107-11521

.     .     .     .     .     .      g.23055
atgatttgcctcagttaacctcaaatatgagtacagtgtgaccattagctattcctgctt c.107-11461

.     .     .     .     .     .      g.23115
ccatgacaacagggcatcctgtaactcaccaatttaccgttaggactagattctaaactc c.107-11401

.     .     .     .     .     .      g.23175
ccttctggaattaggttgatatggatgcatggcggctttggctgcatagtgcttgttact c.107-11341

.     .     .     .     .     .      g.23235
cacatgctctagctcgtcacagctttatttgtgacatctgttctgaacacatcatgtctc c.107-11281

.     .     .     .     .     .      g.23295
ttccactctctggcctgacacaccatattgactgttactgccactgtattgtcttcctac c.107-11221

.     .     .     .     .     .      g.23355
ctgccttttggctcttctcatgattttaaggattgaatacccttaaacaaatatatagaa c.107-11161

.     .     .     .     .     .      g.23415
tgaagttggcctgtaagagggatttaccgttacctgcaaatgttatcttgaacctctgaa c.107-11101

.     .     .     .     .     .      g.23475
ttttatttgctatgttaagtttgtaactaaacttactgggtgttttaattttcagttgcg c.107-11041

.     .     .     .     .     .      g.23535
atccgaggtttttttgtgtgtgtgtatgtgacacaggctctcactctgtcacctaggctg c.107-10981

.     .     .     .     .     .      g.23595
gagtgcagtggcgcaatcttggctctctgcagccttgacctcctgggctcaagcgatcct c.107-10921

.     .     .     .     .     .      g.23655
tgcacctctcagcctccgagtacctgggactacaggtgcacactgccacatccggctaat c.107-10861

.     .     .     .     .     .      g.23715
ttgtatattttttgtagagacggggtttcaccatatggcccaggctggtctcgaactcct c.107-10801

.     .     .     .     .     .      g.23775
gagctcaagtgatcctcccgccccggcctaccactgggattacaggtgtgagccaccgca c.107-10741

.     .     .     .     .     .      g.23835
cccagccaggaaattttttgttgttgttgaggcaaagtctcactgtgtcgcccaggctgg c.107-10681

.     .     .     .     .     .      g.23895
agtgcagtggcacgatctcggctcactgcaacctccacctcccaggttcaagcgattttc c.107-10621

.     .     .     .     .     .      g.23955
atgcctcagcctcccaagtagctgggactacaggcacgtgccaccatagctggctaattt c.107-10561

.     .     .     .     .     .      g.24015
gtttgtatttttagtagagatggggtttcgccatgttgcccaggctgatctcgaacatct c.107-10501

.     .     .     .     .     .      g.24075
gagctcaagtgatcctcccaccttggcttcccactgggattacaggtgtgagccaccatg c.107-10441

.     .     .     .     .     .      g.24135
cccagccaggaaatatttattgaatacctacaatgtaccaggtattgtactaatggactc c.107-10381

.     .     .     .     .     .      g.24195
ttcaatcttttgaggaatcatgatacaggacatagaactcatagaactcagtgactgagg c.107-10321

.     .     .     .     .     .      g.24255
cagtggcagagggcattgcccaagcacagggcacaacttctgggcccacagagaaatcca c.107-10261

.     .     .     .     .     .      g.24315
ttcacagcttgctttggctttgttatacagagcagcagttttctcactagtctgtgcaga c.107-10201

.     .     .     .     .     .      g.24375
tatatgtttcaaaagagcaaacaaacaggatttctaaagagaggggatcaagggactact c.107-10141

.     .     .     .     .     .      g.24435
accttaattaagaactctatcccaatcaccttcgtacccccttttcctatcagaagaaca c.107-10081

.     .     .     .     .     .      g.24495
aaaatcattacatgaagggtaccacgggtgtcagaccccattaggaagctctgcatatag c.107-10021

.     .     .     .     .     .      g.24555
tagcatattttgtatgagatttttgtatttttttaaagaatagaatagttctagttatag c.107-9961

.     .     .     .     .     .      g.24615
gaagatttttatgagttactttgccgtatttgctttatttttccctctccatccatccct c.107-9901

.     .     .     .     .     .      g.24675
attcctctctctctctctctctctcacatacacatgctttatgcttttttgctgaaccat c.107-9841

.     .     .     .     .     .      g.24735
ttgagaataaattgcagacatcatgcctctttacccctagatacttaagtatgtatgtcc c.107-9781

.     .     .     .     .     .      g.24795
tcagcttaagggtattctcctaataaccatgatacagttattacccttggggaatttatc c.107-9721

.     .     .     .     .     .      g.24855
attgatataaaaataaaatggaacatctaaatttcccttaatggggccaggcgctatggc c.107-9661

.     .     .     .     .     .      g.24915
tcacacctgtaatcccagcactttgagaggctcaggctggtggatcacctgaggtcagca c.107-9601

.     .     .     .     .     .      g.24975
gttcgagaccagcctggccaacatggtgaaaccctgtgtctactaaaaatacaaaaatta c.107-9541

.     .     .     .     .     .      g.25035
gccaggcgcggtggtgcacatctgtaatcccagctactcgggaggctgaaataggagaat c.107-9481

.     .     .     .     .     .      g.25095
ctcttgaacctgggaggcggaggttgcagtgagctgggatcgtgcctctgcactccagcc c.107-9421

.     .     .     .     .     .      g.25155
tgggcgacagagcaagactccatctcaaaaaagtaaaacaaaaaaataaataaataaatt c.107-9361

.     .     .     .     .     .      g.25215
tcttgtaatggctgccagttcctatattggacagttctcaggtctagaacactctcagaa c.107-9301

.     .     .     .     .     .      g.25275
ggcactgtagcagaggagggtgctgagcatagtgcagcagagcccggggtggggggatag c.107-9241

.     .     .     .     .     .      g.25335
gggactcctacctcagcaacgcagcagaccagtagcgggcaggagtggcaggaaggctgg c.107-9181

.     .     .     .     .     .      g.25395
ctgggtgccaacaggagaatgaactaaaagtctgcagacagaagggccaccctctgttct c.107-9121

.     .     .     .     .     .      g.25455
gacctctagaacattaacagcaggcagttatccctatcggcaaggtaaaggacaaaaggg c.107-9061

.     .     .     .     .     .      g.25515
ggttcttctctaaagacactgatggaactatttcaggagaatcagggaagctggtgtggt c.107-9001

.     .     .     .     .     .      g.25575
attagcgcccactgaaaagccccagtgtaatcaggaattcagggagctctctccgccaag c.107-8941

.     .     .     .     .     .      g.25635
agccccacagggctcccagtctttagcctgcttccttcccaaacctgactgaacaaccaa c.107-8881

.     .     .     .     .     .      g.25695
agatcaccacacgtctgagggaagcctacagcgagaaagagactaacaaagacagaaaaa c.107-8821

.     .     .     .     .     .      g.25755
tggacattaacccccaaaagagacaaaatctgactggccataaaagagtgctttaaaata c.107-8761

.     .     .     .     .     .      g.25815
taatttagcaataaatcatctacaaccccccattaacatcccagagaagatcgcattttc c.107-8701

.     .     .     .     .     .      g.25875
caaagatggccatgaggatacttttctacagtgtgaccttggcacccctctgtcaggagc c.107-8641

.     .     .     .     .     .      g.25935
aggagtcgaaatttccttctggagtctgggcaggccctggctacttagcctaattgattg c.107-8581

.     .     .     .     .     .      g.25995
tggcagactaggccagctgtgtgacttctgagcctgggtcataaaaggccatgcggctgc c.107-8521

.     .     .     .     .     .      g.26055
tgtcttttcactgaagtggtggaaggatccaactagcccgaagctgccgtgatgtgaggg c.107-8461

.     .     .     .     .     .      g.26115
agcccaggaagaggccaccccaagctgctcagatgggcagtcctagttgtgcagttgtct c.107-8401

.     .     .     .     .     .      g.26175
gtcccaagcatcagacttaggagtgaaggggccctcggatgtttccagacccaagatcta c.107-8341

.     .     .     .     .     .      g.26235
gtcaccctgcagccttcgggttttcccagctgaagcccagataagccatcccttctgcgt c.107-8281

.     .     .     .     .     .      g.26295
gctgtctaaattcctgactcacagcatctgtgagtatcataatatggactttggactgaa c.107-8221

.     .     .     .     .     .      g.26355
agaagtcgtgtaatatctagatgttttggggcactgaatttgatagggaataaagtgtgc c.107-8161

.     .     .     .     .     .      g.26415
gtgaaatccccagtatttggctctttgtctctgaagttctgactcactctttttgttttt c.107-8101

.     .     .     .     .     .      g.26475
gtttttttgaaatggggtgtcactctgtcacctgggctggagtgcagtggcacaatcaca c.107-8041

.     .     .     .     .     .      g.26535
gctcactgcagcctcgacctcctggctcaagcgatcctcctgcctcagtctcctaagtag c.107-7981

.     .     .     .     .     .      g.26595
ctggaactatagtcacgcaccaccatgcccagatgattttttatttttttgtggagactg c.107-7921

.     .     .     .     .     .      g.26655
ggtctccctatgttgcctgggctggtcttgaactcttggactcaagcagtcctcttgcct c.107-7861

.     .     .     .     .     .      g.26715
cagcctcccaaagtgctgggattacaggcataattggctcactgttattaataaccaaaa c.107-7801

.     .     .     .     .     .      g.26775
catggtctggcctagagtggaggcagccccaagtttggcagattccaaatctgcagccta c.107-7741

.     .     .     .     .     .      g.26835
ttttgatccttcttaaattcagaaataaatgttcttgaacaaaggaaaactcttaagctc c.107-7681

.     .     .     .     .     .      g.26895
ttaaggcagtgagaaactgctcatgaaacaaaacaaacattttaaaagtagaaactaagt c.107-7621

.     .     .     .     .     .      g.26955
ttttaaaaaagtgattctttgaaggacattcacaaccatttggtaggtctccattcacat c.107-7561

.     .     .     .     .     .      g.27015
gtcagattgtttcttctgaaggactattcaattaatcattgtttaaccctagtaaatcaa c.107-7501

.     .     .     .     .     .      g.27075
aaaattaatgacttattctaaaattcagtgttttcaacagattgaaatcttataactaca c.107-7441

.     .     .     .     .     .      g.27135
actagagaaaagaagttgaagagctcacctgcacacatggacataaacatggggacaaca c.107-7381

.     .     .     .     .     .      g.27195
gacactgtaaactactagacggagggggaagtgggcgcgggttgaaaaactacctattgg c.107-7321

.     .     .     .     .     .      g.27255
gtactgtgcacactgcctaggtgcaacatacacatggaacaaacctgcgcatgtaccccc c.107-7261

.     .     .     .     .     .      g.27315
tgtatctgaaataaaagttgaaaattttttttaaaaagcttaaaataatatgttctcagt c.107-7201

.     .     .     .     .     .      g.27375
tatattttaccaatttaaacatggctaatgggaaaagtacattgccaactcagacattta c.107-7141

.     .     .     .     .     .      g.27435
gttggtgatattaatcgaaagcatttagttgatgatattaataaaaattatcagaatgag c.107-7081

.     .     .     .     .     .      g.27495
ctggatcattctgttggggttttttggtgccttgcgggtaatttttccatgtattgctct c.107-7021

.     .     .     .     .     .      g.27555
ttatctcattattgccactcccaaaccaccccccaacccccaccaactgctaaagctgaa c.107-6961

.     .     .     .     .     .      g.27615
caatggacaaagaaagccttcaagtaatccagacagaggagactctacattttaggaggc c.107-6901

.     .     .     .     .     .      g.27675
atggtctctgttgattgaagacagtacaaaatatgtcctcagcctctgctttaattaaaa c.107-6841

.     .     .     .     .     .      g.27735
ggtacttactatcaatcacttgaacctaggaggcggaggtggcagtgagccaagattgtg c.107-6781

.     .     .     .     .     .      g.27795
ccattgcactccagcctgggcaacaagagcaaaactccatctcaaaaaaaaaaaaaaaaa c.107-6721

.     .     .     .     .     .      g.27855
aaaaaaaaagacacttattatcaggtgacttgattaattgaagaaataattattttttct c.107-6661

.     .     .     .     .     .      g.27915
gccgcctgtaaattagtcgaaaagaggattaaaacgaagccagggttatcagccactatg c.107-6601

.     .     .     .     .     .      g.27975
taaaccaggtataaagaaatatgtctgtgagctcctgctctcaggtggctagctaaacgc c.107-6541

.     .     .     .     .     .      g.28035
tcttggctacctcctggtcccaccatagggaaggctccctgcattacattgaaagtcatt c.107-6481

.     .     .     .     .     .      g.28095
tatatttctgtgtctattcaccctaggtcttggtgaatgtgaagctatatggaacctttc c.107-6421

.     .     .     .     .     .      g.28155
tagacaaagcaaatcataccttttgcaaatatagtaattgtctccagcttcccaataaaa c.107-6361

.     .     .     .     .     .      g.28215
ggacaaagtataaaaaacaaacagaggccaggcgcagtggctcacgcctgtaatcctaga c.107-6301

.     .     .     .     .     .      g.28275
actttgggaagctgaggcaggcggatcatctgaggtcaggagttcgagaccaacctggcc c.107-6241

.     .     .     .     .     .      g.28335
aacatggtgaaaccccgtctctactaaaaatacaaaaattagccgggtgtggtggtgcat c.107-6181

.     .     .     .     .     .      g.28395
gcctgtaatcccagctactcaggaggctgaggcaggagaatcgcttgaactcaggaggtg c.107-6121

.     .     .     .     .     .      g.28455
gaggttgccgccacttggtgagccaagattgcgccactgcactccagcctgggcaacaga c.107-6061

.     .     .     .     .     .      g.28515
gagagactctgtctcaaaaacaaacaaacaaaccagaaacaaaggagaatgaaaggatcg c.107-6001

.     .     .     .     .     .      g.28575
tcaaacttaggagaaaaacagaagaaatgcacatgagtgtatttgagtctaatgacctgt c.107-5941

.     .     .     .     .     .      g.28635
ttgcatccactaagtcagagttttccaagccccctcacctgctccctttgtcatctttga c.107-5881

.     .     .     .     .     .      g.28695
actgataccagggaaaaacttaattggtaaatttgaataagatgaagtatattgagaaat c.107-5821

.     .     .     .     .     .      g.28755
gcagaataaaaatagaaagtcaaaattaaggaatgtagagaagccaagtaagtagggaaa c.107-5761

.     .     .     .     .     .      g.28815
aaatgaagtcaaataattggaaagcagaactggaaaatacacaatataccagaagactta c.107-5701

.     .     .     .     .     .      g.28875
tcaaaacagaaccctctggcgaggacattcatttaaaaccaaaatgtttttcttggtaag c.107-5641

.     .     .     .     .     .      g.28935
tttattatttaaaaaaaaatggttgttagaaccttttcatttaaactgagtatccggcat c.107-5581

.     .     .     .     .     .      g.28995
taatacataggaaagatactttcaatgtacgtgaagaaagcacagaaaggttataaaaat c.107-5521

.     .     .     .     .     .      g.29055
caggcatttcatacttatttttaggctaactaattaactaaaaaagacttatcctcctat c.107-5461

.     .     .     .     .     .      g.29115
ttaagctgatatataattaaggtgtctgagtacaaagaatttgtccctaaacctaatgta c.107-5401

.     .     .     .     .     .      g.29175
gaatgtaagagacaaaacctgaaattttccaactactctttttaaaaaatacgaacttct c.107-5341

.     .     .     .     .     .      g.29235
ggactgagtgtggtggctcatgcctgtcatcccagcactttgggaggctgaggcgggcag c.107-5281

.     .     .     .     .     .      g.29295
gtcacttaaggtcaggagttggagaccagctagtccaacatggtgaaacctcatctctac c.107-5221

.     .     .     .     .     .      g.29355
taaaaatacaaaaattagctgggcgtggtgatgggcacctgtaatcccagctactcagga c.107-5161

.     .     .     .     .     .      g.29415
ggctgaggcaggagaatcgtttgaacccaggaggcgtaggttgcagtgagccgagatcac c.107-5101

.     .     .     .     .     .      g.29475
accactgcacttcagcctgggcaacagagtgggactctgtctcaaaaaaaaaaaaaaaaa c.107-5041

.     .     .     .     .     .      g.29535
agaaaaaaaaagaaatcaacaacaaacaaagaaaaaaacaaacttctgaaagcattatct c.107-4981

.     .     .     .     .     .      g.29595
attatttgaaaaaatcattgagaagctaccataggcgaggcactataatatgtgctatgg c.107-4921

.     .     .     .     .     .      g.29655
gggatagagagacagataaaagtttctttccacatgagttttataacaggctgataatcc c.107-4861

.     .     .     .     .     .      g.29715
aaggaagcttgaagaaaatgcttcctgaaatttggttctcttagaccatgcctagtagtt c.107-4801

.     .     .     .     .     .      g.29775
gagttttaactattgcagaatcatcagatgagcccagggaatgggttctcagggctgacc c.107-4741

.     .     .     .     .     .      g.29835
aagcagtaactgacagttcgattgtgtatcccatggcctcagactattctgtttgagcat c.107-4681

.     .     .     .     .     .      g.29895
catcagcgtcattagtgattgctatttaattagcccctcttctaagttttaagaatatgt c.107-4621

.     .     .     .     .     .      g.29955
gactgttaaatattgtggtttattaagtttttatttatagagatgggggtcttgccacat c.107-4561

.     .     .     .     .     .      g.30015
tgcccaggctggtctcgaactcctggcctcacatgatcttcccatctcagcctcccaagt c.107-4501

.     .     .     .     .     .      g.30075
agctaggattacgggcgtgagccactgcctctggtttaaatgttaagcacatgttaaccc c.107-4441

.     .     .     .     .     .      g.30135
tcaccaaatctctgtgaagtagatactgctctttttttataggtggttacaatgaagttt c.107-4381

.     .     .     .     .     .      g.30195
agaagtgtaaagaaacttacccctgctcatgaagcttgtgaatgctctagtcaagattca c.107-4321

.     .     .     .     .     .      g.30255
aaccctgacctttgtcatcgaacttcagcacctgacctttgtcatcaacgccccgcagga c.107-4261

.     .     .     .     .     .      g.30315
ccataagcttttctctgaatcctgaactcaaaaaactctgaaaattgaatttctttttca c.107-4201

.     .     .     .     .     .      g.30375
tatatttgctgccacaactcattttgtggcaaaaccagacctgaactgacttgattccat c.107-4141

.     .     .     .     .     .      g.30435
agtccttatcctacttactggaaatgttcacgtatttcactgcagctatgttgtggctct c.107-4081

.     .     .     .     .     .      g.30495
ctaatactctgtattgtacaatgtatggtatagactcctttttaccttcctaaaattgaa c.107-4021

.     .     .     .     .     .      g.30555
aaacctttaaattctgaaaccatctagatctgcaacttctagagaagagatgagaagctg c.107-3961

.     .     .     .     .     .      g.30615
actatggccacctcacacctgccagccagctctcactgctcacaacatgctcgtatcctg c.107-3901

.     .     .     .     .     .      g.30675
tgactcctaacaggctgccaacttggaaatttaaacatgtatactttcattaccctcaaa c.107-3841

.     .     .     .     .     .      g.30735
aactcataattgtgaaaaaattattagttcatactgatactaccagtttcagtttaacac c.107-3781

.     .     .     .     .     .      g.30795
cagaattcttctacttcttccctattccagaacttcctttttcctcttaaagaaaaaaaa c.107-3721

.     .     .     .     .     .      g.30855
aaactggctagacatggttggtggctcacacctgtaatcccaacagtttgggaggccgag c.107-3661

.     .     .     .     .     .      g.30915
gtgggcggatcacctgaggtcaggagttcaagaccagcctggccaacatggtgaaaccct c.107-3601

.     .     .     .     .     .      g.30975
atctctttgtaaaaatacaaaaattagccgggcatggtggcggatgcctttaatcccagc c.107-3541

.     .     .     .     .     .      g.31035
tactccagaggctgaggcagggagaattgcttgaactcgggaggtggaggttgggtgaca c.107-3481

.     .     .     .     .     .      g.31095
gagcgagaccctgtctcaaaaaaaaaaaaaaagaaaaaagaaaaaaaaattatctgatac c.107-3421

.     .     .     .     .     .      g.31155
ttgttaaagatggtagggaaggctttattcaagagggaccactacagtgggagttttgca c.107-3361

.     .     .     .     .     .      g.31215
atagtggggagagatcaggttgaactcctaatgcaacaaggacaagtggaaatttatagc c.107-3301

.     .     .     .     .     .      g.31275
caaggagcagagtgtgggtcaatgggtggaaagttactaagaggaaaaatccaggttgga c.107-3241

.     .     .     .     .     .      g.31335
ggggattcttgttgaaggcaggccagcatgataagatatcgagggtagggggatcagaca c.107-3181

.     .     .     .     .     .      g.31395
ccaagggtaggggattttcactaaaatgactcagcaggatttttgctgagactggactaa c.107-3121

.     .     .     .     .     .      g.31455
gcaggtcaagatagaacccaaagtcgaggcctagtcagaaagaggactcagagccgggca c.107-3061

.     .     .     .     .     .      g.31515
cggtggctcatgcctgtaatcccagcactttgggaggctgagacgggaggatcgcttgag c.107-3001

.     .     .     .     .     .      g.31575
cccaggagttcgagaccagcctgggcaacatggcgaaaccccctctttactaaaaataca c.107-2941

.     .     .     .     .     .      g.31635
aaaattagccagctgtcccacctacctgggaggctgaggtggcaggatcacttgagccca c.107-2881

.     .     .     .     .     .      g.31695
ggaggttgaggtggtagtaaaccgtgattgtaccactgcactgcagcctgggtgacagag c.107-2821

.     .     .     .     .     .      g.31755
tgagaccctgtctccaaaagcaaacaaacccagaagaaccggtttcaagtttggtcaaag c.107-2761

.     .     .     .     .     .      g.31815
gagagagtctttgtcatcccacagtgagaacatcaatgtttcttttgtgatttaaagata c.107-2701

.     .     .     .     .     .      g.31875
atttcctttctgtttagccaggatgcaaagtatttttcctggcatgtgaaaagctagact c.107-2641

.     .     .     .     .     .      g.31935
tttattttaacttagataatagggaattcattttataatgagattcactgtgataaatat c.107-2581

.     .     .     .     .     .      g.31995
cagcaattttattgcatttaaaattaaaattatattcatccagaaccttttaggaataat c.107-2521

.     .     .     .     .     .      g.32055
atacagatgctccttgacttacagtggggttacatcctgatgaatccatcataagtcgaa c.107-2461

.     .     .     .     .     .      g.32115
aatattgtaactcaaaaatgcacttggccaggcacagtggctcatgcctgtaatgccagc c.107-2401

.     .     .     .     .     .      g.32175
actttgggaggccaaggtgggtggatcacttgaggtcaggagttcgagaccagcctggcc c.107-2341

.     .     .     .     .     .      g.32235
aacatgatgaaaccctatctctactgaaaacacaaaaattagccaagcattgtgacgggc c.107-2281

.     .     .     .     .     .      g.32295
gcctgtaatcccagctactcgggaggctgaggcacgagagccgcttgaacctggggggtg c.107-2221

.     .     .     .     .     .      g.32355
gaggttgcagtaagcggagatcatgccactgcactccagcctgggtgacagtgagattct c.107-2161

.     .     .     .     .     .      g.32415
gtctcaaaacaaaaaagcccttaataattagataaacccatcataaagtgagaagattaa c.107-2101

.     .     .     .     .     .      g.32475
acaatcaaaaaatcataagttgaactgttttaagttggggactgtctctatattatttga c.107-2041

.     .     .     .     .     .      g.32535
agcaaaatgaccagagctggctgggcgcggtggctcatgcctgtaatcccagcactttgg c.107-1981

.     .     .     .     .     .      g.32595
gaggccgaggcgggtggatcacgagtcaggagatggagaccatcctggctaacacagtga c.107-1921

.     .     .     .     .     .      g.32655
aaccccgtctctactaaaaatacgaaaaattagccaggcgtggtggtgggtgcctgtagt c.107-1861

.     .     .     .     .     .      g.32715
cccagctacttgggaggccgaggcaggagaatcacttgaacccaggaggcggaggttgca c.107-1801

.     .     .     .     .     .      g.32775
gtgagtcgagatcatgccattgcactccagcctgggcgacagagcaacactccgtcaaaa c.107-1741

.     .     .     .     .     .      g.32835
aaaaaaaaaaaatgaccagagtcattttaaatgttaattgcctaaggccaaatgaatgtg c.107-1681

.     .     .     .     .     .      g.32895
tatagaatagatgttggaaggtcattgtgggggcattacaccccttctcctcttacttga c.107-1621

.     .     .     .     .     .      g.32955
agtgggtatttggggattgaggtacttatcacagtgaaagtatgaaggagaaaagtgaat c.107-1561

.     .     .     .     .     .      g.33015
catcatttagttaaaagatttaccaaaggccttcaatatactcacttaggatgagggaaa c.107-1501

.     .     .     .     .     .      g.33075
tgagggatggattatttcagactttcatcttttattgtaacttttttgagaatggagaag c.107-1441

.     .     .     .     .     .      g.33135
ggggtcagggatgagtggggaagaaaggttctgcagattactttctagattaggttcttt c.107-1381

.     .     .     .     .     .      g.33195
ttttcaagttttatttggtagggagagcaaatgaataaaccagaatatgactggaagtgt c.107-1321

.     .     .     .     .     .      g.33255
tagaaaattggattcacttctgaatctctgacttgctgccttcatgacgtacagaagaat c.107-1261

.     .     .     .     .     .      g.33315
aaggagagtttggaagagaaaattgttaaatggctctgctcgtctctctctgggcctggc c.107-1201

.     .     .     .     .     .      g.33375
catgatgttgcccatttctgtgcagcctccagggaatatggagcagcaaagaggcctagg c.107-1141

.     .     .     .     .     .      g.33435
cagggcgagggagatgggatggacccctcaataccacggagaccggaaggaccagtgttt c.107-1081

.     .     .     .     .     .      g.33495
gtccaacacttgctccgtgtcagcctccatgcacagtatcacatttagtccttacacaaa c.107-1021

.     .     .     .     .     .      g.33555
ctagttttatccccattttacagattaaggcagctgagactcagaagtgaagaagcttac c.107-961

.     .     .     .     .     .      g.33615
caaaggtttcacaacctgcaaatggaggagttggggctggagaacatttctgtctccaaa c.107-901

.     .     .     .     .     .      g.33675
gctcatgccttttctatcaggccctccactcccagccaccatggagtttccagcagggct c.107-841

.     .     .     .     .     .      g.33735
gggggttgcaggccaggctgatgctagaactcttcctgccacatgacagcaggggaaaga c.107-781

.     .     .     .     .     .      g.33795
gctcaggtttcctcttttaagtggccaggtatgtttcctctcatggcgtcttgtttatgt c.107-721

.     .     .     .     .     .      g.33855
aaattttatgcacagctagctcagggaagcctccagaaggcactgacctccttccttatg c.107-661

.     .     .     .     .     .      g.33915
gtcaacccacatcttaccctctccgatgtggcatggtagatcactctgcctctgagtata c.107-601

.     .     .     .     .     .      g.33975
cccaggagatagtttctctggcatgtttctctggcacatgccaaccctgtgtctcagtca c.107-541

.     .     .     .     .     .      g.34035
gagcccctcctctggaagcacagggtctctggggtctgtggctacttcccagaggggcag c.107-481

.     .     .     .     .     .      g.34095
agctatggtccctgaagaaacacactggaggaaaatcttaggaaacagttggcacacaca c.107-421

.     .     .     .     .     .      g.34155
gtaggtaaataattgtgaaatgaatggatccgttgcctcctggaaagccctatgaatggg c.107-361

.     .     .     .     .     .      g.34215
agtggatttacacgttctgttacctttgtacttggcagttttcccatggtgtttatttga c.107-301

.     .     .     .     .     .      g.34275
aaacaagttcagattatatcccaggtcacttttgtattgccgctggtaacactaggaacg c.107-241

.     .     .     .     .     .      g.34335
tttttgtgttaagaaaaaaaaactgctttcaaagttgcctcttgtaatgaatgttctttt c.107-181

.     .     .     .     .     .      g.34395
tctctgctaattaacttattttcttgaacttgctatttcaaaggataaaaattcaactag c.107-121

.     .     .     .     .     .      g.34455
agactgcaggattatttaattttctctttccaaccagtagtaaccgtgctaccgtgggag c.107-61

.     .     .     .     .     .      g.34515
cactttatttctccatctgttagactataaaatcatggaacatttttcatgtcttaatag c.107-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 35
©2004-2013 Leiden University Medical Center