Nebulin (NEB) - 595 nt intron 165 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.233382
gtaaagacacagtgaatgcacttgcaatattttctgcctccctttgataatttacaatga c.23754+60

     .     .     .     .     .     . g.233442
cctatgagttgcactcaaagcctctgtcaccagaaacagcttatattgctaaaataggtg c.23754+120

     .     .     .     .     .     . g.233502
cctgtgtaccaccaccacacagtggctagagtcatctcatattcagtgcagtgccttggc c.23754+180

     .     .     .     .     .     . g.233562
ggttttcatgagggagagattagatctgaaaaacagagaggcttgtgagaaggtagaatc c.23754+240

     .     .     .     .     .     g.233620
cggtacagtcaaagaaccaaccttcctggatatatgtatgtcaatctgtttatcctag c.23754+298

--------------------- middle of intron ---------------------
     .     .     .     .     .      g.233677
  tcaaacgacctgctgggcataaagacattggagtatacaggaaagggctgcagtcta c.23755-241

.     .     .     .     .     .      g.233737
aataggggcccccatccctgccccaaagagacgagagagagacaaagcgtccctgtcctt c.23755-181

.     .     .     .     .     .      g.233797
ggaattgttctcctcttacccagtatcagaatgaggtcccattcacactaagtataaagc c.23755-121

.     .     .     .     .     .      g.233857
ctgcgttatttacactgttaatttttttaatttgggggctacaaaaaacatgtacatgtt c.23755-61

.     .     .     .     .     .      g.233917
gggaagaataacagtccagcatgtaataatacctttcttttcccatttttaaatctgcag c.23755-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 35
©2004-2014 Leiden University Medical Center