Nebulin (NEB) - 458 nt intron 148 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.212067
gtaagacaggagagacacagacgattgtaactgcatactgcacctgagaaatacaatgaa c.21945+60

     .     .     .     .     .     . g.212127
taattatttataataaccactatcatgagtgttaacccttgctcgtttgagatccgagaa c.21945+120

     .     .     .     .     .     . g.212187
ggagaggaggatggttgggggagcgataggcgagctcagaacccaaacctgcccatggag c.21945+180

     .     .     .     .      g.212236
cctattctcctttggctgggcctggacacaaatgactgagttctgactg c.21945+229

--------------------- middle of intron ---------------------
     g.212237       .     .     .     .      g.212285
     c.21946-229 aggctggggagagtctgggggaagactggggatggaggggcttggtcct c.21946-181

.     .     .     .     .     .      g.212345
ggcagctaggctgaaaaggaggagtccaaaatgcagtgagggaccaagaagctcttctcc c.21946-121

.     .     .     .     .     .      g.212405
tcattctggtagcaagtctttgtcctctccttaagaggactccctgtgtgtttaatcaaa c.21946-61

.     .     .     .     .     .      g.212465
tgcccagcttcctcctgtgctgtcacccttcccttttcttctgcctttcttctatcacag c.21946-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 35
©2004-2014 Leiden University Medical Center