myosin, light chain 3, alkali; ventricular, skeletal, slow (MYL3) - 1027 nt intron 03 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.7868
gtagtgcacctgcccgagagcccccatagtgttagtaccggggagactggctgggtgggc c.307+60

     .     .     .     .     .     . g.7928
tgccatccatcctgcgggatagcacgagaatctttcctgacatctcgcattgtcccgatg c.307+120

     .     .     .     .     .     . g.7988
agggcaccgaggccagtcacagggccatgccgaccaggtgacatgcagtaatggtttgct c.307+180

     .     .     .     .     .     . g.8048
ggagcatctggatccatgctgatttgccaggccccctggtggtaggcgctgacacctatg c.307+240

     .     .     .     .     .     . g.8108
gagaagtgagaaggtcgggcagtgacagcagtgggcagtgggatgctgtcatcccaatgc c.307+300

     .     .     .     .     .     . g.8168
tttgggaggatcacttgaggccaggagtgagaccagcctgggtaacatagtgagattcta c.307+360

     .     .     .     .     .     . g.8228
tctctacaaaaattaaaaatttagcttggcatggtgacatgcacctatggtcccagctac c.307+420

     .     .     .     .     .     . g.8288
tcaggaagctgagccaggaggatcccgtgagcccaggaatttgaggttgcagtgagctat c.307+480

     .     .     .   g.8322
aatcacaccactgtactccagtctgtgtgacgta c.307+514

--------------------- middle of intron ---------------------
        g.8323    .     .     .      g.8355
        c.308-513 acaagaagacctcgtgtctaaaaataaataaat c.308-481

.     .     .     .     .     .      g.8415
gaatgaataaatacataaatgaataaaattttaaagctaaaaaaaaaaaaaggagtgagg c.308-421

.     .     .     .     .     .      g.8475
cccaagcccccaccaagggttcaaaagtcccagggaaggtctctgattggcctagctgct c.308-361

.     .     .     .     .     .      g.8535
cctgacccaatcacaggtggtggagggtgaggtctataagaaaatgccacgaggggagga c.308-301

.     .     .     .     .     .      g.8595
ctgtttcccaaaagtaggcaaggggttctggacagagccctccgtggtggctcagggcag c.308-241

.     .     .     .     .     .      g.8655
caaactccctttgtgaatagcaaagggctatggaaacagtgcattgctcagtagactgta c.308-181

.     .     .     .     .     .      g.8715
aagtgcctcgcgatggtagtttgcttttaaatggcaaactggtgtagactgctgtgagaa c.308-121

.     .     .     .     .     .      g.8775
ctggtgtagactgttgtagaactgtgtgagaggtggggatagctcctcattatcaggcat c.308-61

.     .     .     .     .     .      g.8835
gggggaggggtgtgcccaccccagccttagaccctggaacctgggaccatttctctgcag c.308-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 27
©2004-2010 Leiden University Medical Center