Myotubularin related protein 14 (MTMR14) - 637 nt intron 04 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.24422
gtgaatgttgaacagcatcctctgatgtagaatgagaacccagtcatagagaatagctac c.493+60

     .     .     .     .     .     . g.24482
ccgggccgggcgccatgcctcacgcctgtaatctcaacactttgggaggccaaggcgagc c.493+120

     .     .     .     .     .     . g.24542
ggatcccgaggtcaggagttcgagaccatcctggctaacacggtgaaaccccatctctac c.493+180

     .     .     .     .     .     . g.24602
taaaaaataccaaaaatttgccgggtgtggtgatgcacacctgtagtcccagctactcag c.493+240

     .     .     .     .     .     . g.24662
gaggctgaggcaggagaatcgcttgaacccgggagatggaggttgcagtgagccgagatc c.493+300

     .      g.24681
acgccactgcactccagcc c.493+319

--------------------- middle of intron ---------------------
                g.24682      .      g.24699
                c.494-318 tgggcaacagagtgagac c.494-301

.     .     .     .     .     .      g.24759
tccgtctcaaaaaaaaaaaaaaaagaatagccacccatgaccacaatagtataggtaggg c.494-241

.     .     .     .     .     .      g.24819
ggtctgagtgagctgggtggagatcaggggccttcctttgatcagggaccaggagacaaa c.494-181

.     .     .     .     .     .      g.24879
caggagttcaccttagaggtgaagactaccaggcatatgggggcatactgtgtccttagg c.494-121

.     .     .     .     .     .      g.24939
agtagagccatgtagtcccagcccacccttggcactatggggaaggaggctggtgaggag c.494-61

.     .     .     .     .     .      g.24999
gcccctgtgtggagccctgggtcaccagcctcagtactgacagataggtttctctggcag c.494-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 26
©2004-2010 Leiden University Medical Center