Lamin A/C (LMNA) - 322 nt intron 11 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.29148
gtgagttgtctctgctttgtctccaaatcctgcaggcgggtccctggtcatcgaggggta c.1968+60

     .     .     .     .     .     . g.29208
ggacgaggtggccttgcaggggggagagcctgccttctcttccgcagcccgggggagtgg c.1968+120

     .     .     .     .  g.29249
gagcctcctccccacagcctgagtcctagacagcccacctc c.1968+161

--------------------- middle of intron ---------------------
    g.29250   .     .     .     .      g.29290
    c.1969-161 tgcatcctgcccctcttgtctgagccccagactggagggca c.1969-121

.     .     .     .     .     .      g.29350
ggggcagggctggagtgtgagggatgggggagatgctacctcccttctaggggccagggg c.1969-61

.     .     .     .     .     .      g.29410
agggagggtctgggtccaggccctgctgctcacacctctctcctctgttttctctcttag c.1969-1


Powered by LOVDv.2.0-20 Build 20
©2004-2009 Leiden University Medical Center