Laminin-alpha 2 (merosin) (LAMA2) - 983 nt intron 38 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.523260
gtgagtattgggtaaaactcaaaagagagatgataatgaataaatgggagccgatgagaa c.5562+60

     .     .     .     .     .     . g.523320
agctcagtaatagaagcaaatactagtacttgttttcttgtggagataaaattatttttg c.5562+120

     .     .     .     .     .     . g.523380
cattattctactgtgaccatgcctatctattggtgacaactggaatatcactttgttctc c.5562+180

     .     .     .     .     .     . g.523440
ccaatggacatgagtgtttgtgtaagtgtactcacacattcacacatatctgtttttgtc c.5562+240

     .     .     .     .     .     . g.523500
cacagcgatgaaggacatttcttgttcctagagcagcacttacaatctgcttcaatattt c.5562+300

     .     .     .     .     .     . g.523560
atataacattagttaaaagacaaatgtaaatttacaaacaggcttttaacatgtaatgtc c.5562+360

     .     .     .     .     .     . g.523620
taatgcattacatagagtgatatgtggtcatagaaatgcaaatggcctaagagatcctaa c.5562+420

     .     .     .     .     .     . g.523680
tgacatgtatacctatgaagtggcattgtttaaatagataggcttttcttggtctaagtt c.5562+480

     .  g.523692
ggtttcttaaat c.5562+492

--------------------- middle of intron ---------------------
                   g.523693   .      g.523703
                   c.5563-491 ttcctagtcta c.5563-481

.     .     .     .     .     .      g.523763
ttccattaaataatgactttaattctctattctttttgctatgttagtaagtttgaagtt c.5563-421

.     .     .     .     .     .      g.523823
tcattttaaaactaaacatgtgggccaggcacggtggctcatgcctgtaatcccagcact c.5563-361

.     .     .     .     .     .      g.523883
ttgggaggccgaggtgggcagactgcctgagctcgggagttcaaaaccagcctgggcaac c.5563-301

.     .     .     .     .     .      g.523943
atggcgaaaccccgtctctattaaatattcaaaaaattagctgggtgtggtggtgggcac c.5563-241

.     .     .     .     .     .      g.524003
ctgtaatcccagctactcaggaggctgaggcaggagaattgcttgaaccagggaggcaga c.5563-181

.     .     .     .     .     .      g.524063
ggttgcagtgagctgagatcgcaccactgcattccagcctgggtgacagagcaagactct c.5563-121

.     .     .     .     .     .      g.524123
gtctcaaaaaaaaaaaaaaaaaaactaaactaaacgtgtagttatgtctcatagagaaat c.5563-61

.     .     .     .     .     .      g.524183
tagtaaaagagaggaggcttgaattcacttgcttaaaatgccctcttctctacatatcag c.5563-1


Powered by LOVDv.2.0-20 Build 20
©2004-2009 Leiden University Medical Center