Integrin, alpha 7 (ITGA7) - 551 nt intron 14 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.21844
gtgaggggggcagagagcagggtgggggtgggagggcaagagttcaaggattgagagaaa c.2003+60

     .     .     .     .     .     . g.21904
gccctctcaggaggaccagtcagagggaagggctgagcctgcagaaaaggcagaaggtgg c.2003+120

     .     .     .     .     .     . g.21964
aagaggacctgccgatggacttggagactgagatgagggtcagtgatggggccacggggg c.2003+180

     .     .     .     .     .     . g.22024
ctcccatggcaaggaatagcaatccttcacagtacactaataatatgcagtctacataca c.2003+240

     .     .     .    g.22060
tctcattggttagtcttcaaacctctgtgaggtagg c.2003+276

--------------------- middle of intron ---------------------
       g.22061     .     .     .      g.22095
       c.2004-275 aattatattagtctcattttatagatggagaactg c.2004-241

.     .     .     .     .     .      g.22155
aagcctagagaggttaagttacttggccaaggtaagtaatggtggagctgagatgagaac c.2004-181

.     .     .     .     .     .      g.22215
ggaggtcccctgactcccagtcgtgtgtacagaggcctgaggcttggacgggtgtgatgg c.2004-121

.     .     .     .     .     .      g.22275
ggacctggggtgggaagagaggctcagggagtgaaggcaggtactgggggagcagactgg c.2004-61

.     .     .     .     .     .      g.22335
gcgggggaatggtagggggaggtgttcagaacttagcaggagtggggtctgactctccag c.2004-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 29
©2004-2010 Leiden University Medical Center