Iron-Sulfur cluster scaffold homolog (E. coli) (ISCU) - downstream reference sequence


     .     .     .     .      .     . g.11879
tgtataaaaaataataaaataatggaagatgatggtgttctctagtaa / gccttgtctctt c.*480

     .     .     .     .     .     .  g.11939
gggcccatcattcaccctgaagtggtgcccaaagccccttggggttcccagaggttggac  c.*540

     .     .     .     .     .     .  g.11999
cgcagtgacatacacagctctccaagcaaacaaagacaaatatacgtaatattttttgga  c.*600

     .     .     .     .     .     .  g.12059
acaaggatgaaaggagatgattatcgcttgtcattgttctttgtgtgatagtagttgaaa  c.*660

     .     .     .     .     .     .  g.12119
gctcaaagtaagtcttgaagattctttctgtaatttcactggttgctcaaatctaaaaag  c.*720

     .     .     .     .     .     .  g.12179
cattagcttggcaccctaaagcggtagaccagatacatgaagagcacctcgggaatgagt  c.*780

     .     .     .     .     .     .  g.12239
ttaaaatgcggatttctaggcccaagtttctgacttctgtctgggcaggtaattccagag  c.*840

     .     .     .     .     .     .  g.12299
cccctgacttttaagaacctcttgggttttttgtggtcgtagatgagccaaactttaggg  c.*900

     .     .     .     .     .     .  g.12359
aagaaacttctgaatgctgtgttctgcatagatgtagtatcttaagtggttcattctgaa  c.*960

     .     .     .     .     .     .  g.12419
ctatctgtacctgcatagtacacctaaggttgtttaaaaaacattcatccagccgggcgc  c.*1020

     .     .     .     .     .     .  g.12479
agtggctcacacctgtaatcccagcactttgggaggccaaggcgggtggatcacgaggtc  c.*1080

     .     .     .     .     .     .  g.12539
aagagttcaagaccagcctggccaaggtagtgaaaccccatctctactaaaattacaaaa  c.*1140

     .     .     .     .     .     .  g.12599
attagccaggcatggcggcacgcacctgtaatcccagctgctcgggaggctgaggcagga  c.*1200

     .     .     .     .     .     .  g.12659
gaatcacttgacctgggaagtggaggtagcagtgagccaagatcacaccagtgcactcca  c.*1260

     .     .     .     .     .     .  g.12719
gcctgggagacagagcaagactccgtctcaaagccaaacaaacaaacattcatccctggc  c.*1320

     .     .     .     .     .     .  g.12779
ttgggcataagtctaagcacgggccctcctaccctgatgtctccctatttttagctaccc  c.*1380

     .     .     .     .     .     .  g.12839
atagtcatgcaaatctcaataaaggatgccctatcttctagtgaaaatgggttattgaaa  c.*1440

     .     .     .     .     .     .  g.12899
tattgactgccatagtctcaaatgttcagcttcaaaagtaagatgtgtttgttttttctg  c.*1500

     .     .     .     .     .     .  g.12959
gtggtggtttttttgttcaggtataggctggctgcctcttaaatatacctcccttgtttt  c.*1560

     .     .     .     .     .     .  g.13019
ttttgttgttttttgtttttttgttttaatgctctgggttctggtggagggcacagaact  c.*1620

     .     .     .     .     .     .  g.13079
tcaaagactgttccttctgtagtctgtgaaggcagccacagaccagggcctttataggaa  c.*1680

     .     .     .     .     .     .  g.13139
tctcaaattagaaccctgggtagaaccatgtaaaattgtcctgtgtggcatgttctgcaa  c.*1740

     .     .     .     .     .     .  g.13199
tttaattcacagtccctctagactgagcttgtctctcccttctttattacatgtggcacc  c.*1800

     .     .     .     .     .     .  g.13259
accacaattccccaccacttttctttgtgatttttttaatttaaatgagacatttctgtc  c.*1860

     .     .     .     .     .     .  g.13319
ccagtgaacatcctcagagttgaacatcaggaggagcttataaacaaagcaatattccca  c.*1920

     .     .     .     .     .     .  g.13379
gaagagcccaagtctctaaacgtggttgtactgctaaaacaaatggatattttttaaatt  c.*1980

     .     .     .     .     .     .  g.13439
cacattaaagacactctttccccaaacaaatctagtttgagccacatgagggcatcatgt  c.*2040

     .     .     .     .     .     .  g.13499
gcccttcagtgaactcaagtctaggggtttttgcagcctccaaataggtcttagcatctc  c.*2100

     .     .     .     .     .     .  g.13559
taaataaacctgtccatggaaaacctccacagataagttaaaatggtctgtcaagcacct  c.*2160

     .     .     .     .     .     .  g.13619
gtgctctgttccaggcccttacatctgtaatcctgttaattctcatgacagctgcctgca  c.*2220

     .     .     .     .     .     .  g.13679
gtgggcattgattcaaacaaggacactggctcaagaagccaactgaccctcaggccaact  c.*2280

     .     .     .     .     .     .  g.13739
ggcttgatctgagtgacccaaagcccattcttctgcctcacccctcctggcagaacacac  c.*2340

     .     .     .     .     .     .  g.13799
cagggattcaaactgcacatcagaggctcacctgtgccttgaacattcaatgaagaagct  c.*2400

     .     .     .     .     .     .  g.13859
gaaccaacacaggttgagcctgatgcattctcttggccaactggctgccaagcaccatgg  c.*2460

                                g.13867
ccctcacg                            c.*2468


Powered by LOVD v.2.0 Build 25
©2004-2010 Leiden University Medical Center