glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase (GNE) - downstream reference sequence


     .     .     .     .      .     . g.67620
gagccaaattctaaagaaaaaataaatacatttccttgttgaaa / tcctgttgtattttgt c.*2940

     .     .     .     .     .     .  g.67680
tttgttcgtaactcattagccaaaagcattttccttcccagaagagatttaattgttgca  c.*3000

     .     .     .     .     .     .  g.67740
ctgcttacgttttgaaggttatataacttccttaaggcctctaatatcattgctttctta  c.*3060

     .     .     .     .     .     .  g.67800
accaaaaaaagtctattaatagaaagcatggctgggcatggtgcctcatgcctgtaatcc  c.*3120

     .     .     .     .     .     .  g.67860
cagcactttgggaggctgaggcagaaagattgcttgaaccctagagttcgagaccagcct  c.*3180

     .     .     .     .     .     .  g.67920
gggcaacatgccaaaaccccatctctacaaaacaatacaaaaaaaattagccaggcatgg  c.*3240

     .     .     .     .     .     .  g.67980
tgcagtctcagctactcaggaggctgaggtgggaggatcacctgagcccgggaagtggag  c.*3300

     .     .     .     .     .     .  g.68040
gctgcagtaagttagttatgatcatgccattgcactctagcctgggcgacacagtgagac  c.*3360

     .     .     .     .     .     .  g.68100
cctgtctcaaaaacaacaaaaacaaaacattgctatatataacattgaaaatttggcata  c.*3420

     .     .     .     .     .     .  g.68160
aaaaagcaaagtagcccccaagaaagaggtttgaaactaagtgttaagcatttactgagt  c.*3480

     .     .     .     .     .     .  g.68220
ccctagacccactccctctttttatgaggccctatgtgggtctcatacaggcattagaaa  c.*3540

     .     .     .     .     .     .  g.68280
caatcccaaattactattgctgtgtaacctcaaaactgaagagcttaaaacaacagtaat  c.*3600

     .     .     .     .     .     .  g.68340
tgtttcacgtcgtggtttctgtgggtcaggatttgggaaaggctcaaacttgacagttgt  c.*3660

     .     .     .     .     .     .  g.68400
agctcaagagtatcctgcacttgtagttgtcagctggaatagcacgaggctggctggcca  c.*3720

     .     .     .     .     .     .  g.68460
ggcatctcccaatgtgtgtggttacagggtctctcaggtggcctctctgtgggctagttt  c.*3780

     .     .     .     .     .     .  g.68520
gggcttcctcaccacatgggtagcttcaaaggtagaattttttatgaggcggctcagggc  c.*3840

     .     .     .     .     .     .  g.68580
caccagctagttgctccaacaaatcaaccatcagcagcactgccttttatgacctagcct  c.*3900

     .     .     .     .     .     .  g.68640
tggaagtcatcccagcatcacttttgtcacattattcagtcacctctccatctagagaat  c.*3960

     .     .     .     .     .     .  g.68700
gtcacagattttgttgacatttaaaattgccacctcccacctcaagaagcccagctggtg  c.*4020

     .     .     .     .     .     .  g.68760
tgggaggcaagactggtccagacgatggcaccaagactaccaaaaataagctgccccagg  c.*4080

     .     .     .     .     .     .  g.68820
tagatggccatgggagttcaggggaaggggggtggcctttgaactagttcttaaattgga  c.*4140

     .     .     .     .     .     .  g.68880
ttttgacatttggaatgggattagcaggtcccgtaggaacaaaagtctgggaacaatgat  c.*4200

     .     .     .     .     .     .  g.68940
tgcttgattgtaataagatttgactaaagggggaggaataagcagaggccagaaatgtgg  c.*4260

     .     .     .     .     .     .  g.69000
gccaggtcaaggaaagcccaactaagcttggaaacggggaggtagcaggaaaagtaatga  c.*4320

     .     .     .     .     .     .  g.69060
aagctccttccagccaaaaataattaacattgaagagatagtggcctttccttcttggca  c.*4380

     .     .     .     .     .     .  g.69120
atggcaacacctaacccccatcctgagcatagtattacagtttacctcaatctccagttt  c.*4440

     .     .     .     .     .     .  g.69180
ggaagtaccaggtagttataagcagattactgaaatatagctttaataattgcttggaac  c.*4500

     .     .     .     .     .     .  g.69240
atcacctaaaacgagccaggtactatgccaggttctgaagacagataatgaacttactgg  c.*4560

     .     .     .     .     .     .  g.69300
tgtctgaacaaagcacgggctcctggaaacacctgtggtagatcagcatggtccagtgca  c.*4620

     .     .     .     .     .     .  g.69360
gctttctgcgaccatggacatgttctataacctgtgctatccgagtgccacctaaccaca  c.*4680

     .     .     .     .     .     .  g.69420
tatggctactgagcacatgaattgtgactaggactagaaatgtattttaaattcatttaa  c.*4740

     .     .     .     .     .     .  g.69480
atagccacatgggcctggtgaatactgcactggacagcacaggtctagatgaaggatttt  c.*4800

     .     .     .     .     .     .  g.69540
acaagagaaatatgaaccaagtgcttgggatggcacagaacccaacatgtgctacaggac  c.*4860

     .     .     .     .     .     .  g.69600
tcaacagtaatggggctagccacacatgaatgccgtcctgactcaggcttactggccgga  c.*4920

                                g.69604
tcca                              c.*4924


Powered by LOVD v.2.0 Build 29
©2004-2010 Leiden University Medical Center