Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) - 7648 nt intron 15 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.771140
gtatgtactttctagctttcaatggtcttataaaaacccagtactgtatattatcactat c.1812+60

     .     .     .     .     .     . g.771200
tatttagtctcttctatgctattgaatattaaatgtttatttttgcttggatcatagatt c.1812+120

     .     .     .     .     .     . g.771260
attcaaagatgttatattgctacttttctgaattaaagtgggaaaaaactataggtggat c.1812+180

     .     .     .     .     .     . g.771320
tttcaactttgtttttcaaagttgtactcttgataaaacatagcataccagaataagact c.1812+240

     .     .     .     .     .     . g.771380
tcaattaaaattaataaagtaatactaagaaatgtctgtgagcctttcataaagttctaa c.1812+300

     .     .     .     .     .     . g.771440
gcagcatagttctaaaaaaatagactgacgttgattctcagaataatatgtgagagttac c.1812+360

     .     .     .     .     .     . g.771500
aagcgacggttatcctgacattgatggagtttaaccttagtttattataaaggggtacct c.1812+420

     .     .     .     .     .     . g.771560
gagactgggactgggtaacttatgaaataaagaggtttaactggctcatggttctgcagg c.1812+480

     .     .     .     .     .     . g.771620
ctgtacaagaagcatgacaccagcatctgctcctggtaagtgcctcaggaagcttacaat c.1812+540

     .     .     .     .     .     . g.771680
catggcagaaggagaaggggagccagtgtatatcacattgcaagagtggaaacaaaagag c.1812+600

     .     .     .     .     .     . g.771740
ataagaggaaggtcccagactcttttaaacaaccagatttcatgtgaactaactgaatgg c.1812+660

     .     .     .     .     .     . g.771800
gaactgactcatcatgaaagggattgtgctaagccattcatgagacatccgccctcatga c.1812+720

     .     .     .     .     .     . g.771860
gccaatcacctcccaccaggccctacctccaatgctgggaatcacatttcaacatgagat c.1812+780

     .     .     .     .     .     . g.771920
ttggagaacagagatccaaacaatatcacctagtttttcaagcaaaaaaaaattaaagcc c.1812+840

     .     .     .     .     .     . g.771980
tatcaaatgacattgattataaatacctcgagtgttttgagaatgagatttctttggcaa c.1812+900

     .     .     .     .     .     . g.772040
taaatggatttcagaaaagacttcattgaagcatttggtttcagcaggaatttccaagat c.1812+960

     .     .     .     .     .     . g.772100
ttaaaaaaaaaaaaaaaaactctaaagtttctcttactctgtgaattttatcatttctag c.1812+1020

     .     .     .     .     .     . g.772160
taaaagaggccggtctgatactatgagtttaatttttcacgtgacatattctactttatg c.1812+1080

     .     .     .     .     .     . g.772220
atttcttaaaatttttgatagatttgattaaatgttcatttgatatgaacttttataaaa c.1812+1140

     .     .     .     .     .     . g.772280
caaaatggttgtaagtagtgttccataatttcacctttattattgcattgtacttcataa c.1812+1200

     .     .     .     .     .     . g.772340
taatgcaataatttctaaacttaagtaaatttttccactcattttaaatacgtaccattt c.1812+1260

     .     .     .     .     .     . g.772400
taccagctatttatttgtttcatacattttttttgctccataaatgctaaccctcattgg c.1812+1320

     .     .     .     .     .     . g.772460
tcttttaatttaaaatagattcacttatgtattacttgttattacaagctagcttattat c.1812+1380

     .     .     .     .     .     . g.772520
tgataagaaattattgctcaaagaatatggactttattaagtgatgtgactgccgaaaat c.1812+1440

     .     .     .     .     .     . g.772580
agagttcagaaaagtaacctgtatatgtttgaaaacacgagtgcaaaaatatcagctgta c.1812+1500

     .     .     .     .     .     . g.772640
tttgtagttttggcctgcagctgatggggagccattgagagtttgcaaaagaatcatatt c.1812+1560

     .     .     .     .     .     . g.772700
tgcatttttgtaattctttttggtaggaagatgtttgatggtacgaggactaatcagaag c.1812+1620

     .     .     .     .     .     . g.772760
acctgaactaagtagcattgggcattaagataagaagagaaacattagaatgttaagatg c.1812+1680

     .     .     .     .     .     . g.772820
tgatgaatgaaacttgtgataagaggcagaagtttgaaatggttcctagacatttcattt c.1812+1740

     .     .     .     .     .     . g.772880
gggtgactgggttcctaggagggttattagccctaacaggagaatagaagaggaattgct c.1812+1800

     .     .     .     .     .     . g.772940
ggaatgacaaaaatgataattatttcagatttggatatattccgtgtaaaatgtctttga c.1812+1860

     .     .     .     .     .     . g.773000
gacatccaagttaaaaatcctttccattaatcagttggtttacacaactagaatctcaga c.1812+1920

     .     .     .     .     .     . g.773060
aaatggttcatgactagttattgattcagaagcaatcaaaatgcttctgagggattgtgt c.1812+1980

     .     .     .     .     .     . g.773120
agagtgacacattaagtgaaacgaatagatttcagggaggaatgtctacaatcaaggagt c.1812+2040

     .     .     .     .     .     . g.773180
aggcagaggataagatgttgaccaaaagattgagcagataccacaaggggaaagtggtat c.1812+2100

     .     .     .     .     .     . g.773240
cacaaaagtgaggagaataaagatttcaaaaaagtaggaagtggtacacactgtcacatg c.1812+2160

     .     .     .     .     .     . g.773300
ccacagagaggagaggataaattcatgagggattctatcatatctagaggaatggatgca c.1812+2220

     .     .     .     .     .     . g.773360
tggattacatctccttaaagcagaatattccttacaaacattgttcttctcaggcaaaat c.1812+2280

     .     .     .     .     .     . g.773420
gtgaatcctttcagtaaataagtgagtgaccactgattatcaaaatgcagtcatgccctc c.1812+2340

     .     .     .     .     .     . g.773480
tgattaggagcgaagatatattgctagttaaatacagaatcatgtgcttcagacggtcaa c.1812+2400

     .     .     .     .     .     . g.773540
tcataatggtgatggtcagtcatattctgtgtgctgaaaaagtcacaagcctgcccagat c.1812+2460

     .     .     .     .     .     . g.773600
tcaaggaaaagggaattagatttcatttcctcatggagaaacaccaaggtcaagttatag c.1812+2520

     .     .     .     .     .     . g.773660
caaagcatctgagatgaggatattttacagccatctttggaaagtaccacatgccagaat c.1812+2580

     .     .     .     .     .     . g.773720
agtacagttattttacatgatgataaattccaaatcttaatatctagtcaaagttcctgc c.1812+2640

     .     .     .     .     .     . g.773780
atatattgttgactagatttaccaatcaagaaagttgttcttaggaagccacaaactgac c.1812+2700

     .     .     .     .     .     . g.773840
aaaatccaaatatgttaaagctagatgagattttgcatctcatctagtgtttcttcaatc c.1812+2760

     .     .     .     .     .     . g.773900
tcattacacatgtaaagttcattaggaccatctactcagtttgtttccaagagaaaatcg c.1812+2820

     .     .     .     .     .     . g.773960
agatcaagaaaaaacacaggatctgtatcctacaacattagtatcagacttaaaatgaac c.1812+2880

     .     .     .     .     .     . g.774020
actaagacatccagactcaggtccaggcctttcaatctatttcagtagtcctcatatcag c.1812+2940

     .     .     .     .     .     . g.774080
ttgattccttggaaaaaataactgcaactgagaactgtcatttctaacaataatgtgcct c.1812+3000

     .     .     .     .     .     . g.774140
ctatgttaacatttttgtgagcagaaatcttggctagcctcagggccataaaaatgctct c.1812+3060

     .     .     .     .     .     . g.774200
tttaagaaagtcaataattttccaataggattaaaatttgtgttatgtcaccttgcttgt c.1812+3120

     .     .     .     .     .     . g.774260
gaacaaagagaaaatatgttttctataggtcttgtcatttgatagtttaagccaattaac c.1812+3180

     .     .     .     .     .     . g.774320
aaaacctgacagctggtctagaatttgaggtaaaattcctttgctgactcaggcagtgaa c.1812+3240

     .     .     .     .     .     . g.774380
taagaatttaatgttcattaaaatatgtcacaatctgagacccaaaacaggtaccatctg c.1812+3300

     .     .     .     .     .     . g.774440
tcaccagttttcactacatgtctaggtatagatacactgtgctaaactctcttctcttta c.1812+3360

     .     .     .     .     .     . g.774500
caataagtgtaatttgtttcaaaatagtatcactgataacccatgggattgtgtcctgct c.1812+3420

     .     .     .     .     .     . g.774560
tgccattgaggtgggaggtggggattatgacatttaatttgctctagatctttgggattc c.1812+3480

     .     .     .     .     .     . g.774620
atatccaaatcatgtagatctattattttttataatcaaaactgatttaagttttaaact c.1812+3540

     .     .     .     .     .     . g.774680
gatttggcatcagggataaaaatgaagggaaagaagaaacagtagcttttatgaggtgaa c.1812+3600

     .     .     .     .     .     . g.774740
ttataagacttgtagaatcacgtaaattatcgtgggaagatccaagtcaagaagaaacct c.1812+3660

     .     .     .     .     .     . g.774800
gttcctgagtaaatgtatttctgctgtggggactgttggcgtttgctggggaaggacagc c.1812+3720

     .     .     .     .     .     . g.774860
tctggggaagcagggtgatccaagagattatggtatataagggctacagaagtacttagg c.1812+3780

     .     .     .     .   g.774904
aattgaagatattctcaaatggctgtgggatcaaaggacatgga c.1812+3824

--------------------- middle of intron ---------------------
  g.774905     .     .     .     .      g.774948
  c.1813-3824 tgaagtgctcatggtaactgagcaagttcctgtttgacttgcta c.1813-3781

.     .     .     .     .     .      g.775008
cctttacctcaactcctgggatggccctcaaataattaattcagacaggatcaatgcttc c.1813-3721

.     .     .     .     .     .      g.775068
tcaaaatgtgttcccccgaccggcagcatcagtatcaaggaaatttgttaggaatgcaca c.1813-3661

.     .     .     .     .     .      g.775128
ttgttaggccatcttcagacctactgatttagaaactctggaagtggagcctagtcatct c.1813-3601

.     .     .     .     .     .      g.775188
gcattctaacaagcctttcaggtaattctgatgttctttcaagatgagaacctctgtaat c.1813-3541

.     .     .     .     .     .      g.775248
agatcaacctcccaaagtacaactggtgattagaatgaattggagcacatcttacatgta c.1813-3481

.     .     .     .     .     .      g.775308
gataagtaactacacataatataggtggaaaactcaattttgccaatataggagaaattg c.1813-3421

.     .     .     .     .     .      g.775368
tcttggcattattctcttatgcgtattcctgatgagagtgaggtgaaggtttcctgggcc c.1813-3361

.     .     .     .     .     .      g.775428
ttttgtaaggatacattatcttttcacttcaaatcatcttgaacagcttatctgtctctt c.1813-3301

.     .     .     .     .     .      g.775488
ctccatatccactactgacccagtctgatttattgactgtaccttcctccctaccttgga c.1813-3241

.     .     .     .     .     .      g.775548
ggtaggtctacattcctggcttctataaaaataaagtctgtttattcttttactatccca c.1813-3181

.     .     .     .     .     .      g.775608
gctggcctttgccttgtacacattctctagatcttccttttgccacctgaattttctaga c.1813-3121

.     .     .     .     .     .      g.775668
gctctatgggtctctggcactcatagacctatggttaattattgatatgtagaaatacat c.1813-3061

.     .     .     .     .     .      g.775728
attttatgcaataattagtaacaaatcatagttatttaatatgcacatgtaagacctaag c.1813-3001

.     .     .     .     .     .      g.775788
cttaaaagaatcagcatcaatggatagacaggacaaggtaattctaatgaattctatgat c.1813-2941

.     .     .     .     .     .      g.775848
ctaatgtatctggccccatcatggattttctttcttttcctccctcagttaataatcctg c.1813-2881

.     .     .     .     .     .      g.775908
ggggagttctggaactgggagatgactactgaaagacagaaaaagagagagaaactgaga c.1813-2821

.     .     .     .     .     .      g.775968
ccaaacaactaatctgccatcatcatttttgatactcatatctaaaatttactaggtata c.1813-2761

.     .     .     .     .     .      g.776028
agtctgggttcagtgtttttgtcatacagacatataaaaattcatttattcaataatcac c.1813-2701

.     .     .     .     .     .      g.776088
acaatgtaattataacattgattttactttaccttgagtgcacttttttcctaattggat c.1813-2641

.     .     .     .     .     .      g.776148
ttttttttttttcttgagatggagtcttgctctgttgcccaggctggagtgcagtggtgt c.1813-2581

.     .     .     .     .     .      g.776208
gatctcggctcagggcaacctctgcctccctggttccagcgattccttgcctcagcttcc c.1813-2521

.     .     .     .     .     .      g.776268
tgagtcgctgggaccacaggcatgcaccaacattcccagctaattattgtatttttagta c.1813-2461

.     .     .     .     .     .      g.776328
cagacgaggtttcactatgttggccaggctgatctggaactcctgacctcgtgatccgcc c.1813-2401

.     .     .     .     .     .      g.776388
cgcctcagcctcccaaagtgctgagattataggcgtgagccaccacctctaattttattt c.1813-2341

.     .     .     .     .     .      g.776448
ttaatggtgactttcactttcatttttgtaatgcttaccaaatgtttcttcatgtggctt c.1813-2281

.     .     .     .     .     .      g.776508
aataataaaacaggaggcttattttcatttgtttaggtaccatgaggttactcataggtt c.1813-2221

.     .     .     .     .     .      g.776568
tttattgcaatcctcttctttaaacataattctcacactcctcttctgacatgtttccaa c.1813-2161

.     .     .     .     .     .      g.776628
atcattacatattttgtttaaataatgggtagaccattcagccttacacatatggctatt c.1813-2101

.     .     .     .     .     .      g.776688
taaaatagtttctaacattctgagtaagtaagtcaaagaggattgtacttagattttttt c.1813-2041

.     .     .     .     .     .      g.776748
tttatttttagatttgtgtctttgtgtatattgtgcctctttccatagtaaagaaaaaaa c.1813-1981

.     .     .     .     .     .      g.776808
atgacactataactggaggaatatacattgaaattcaaatatggctctcagcttgggaca c.1813-1921

.     .     .     .     .     .      g.776868
ggtagcatcaacctttgttctagtactaatgcaaatattcacttaaatttaatggaaaac c.1813-1861

.     .     .     .     .     .      g.776928
taacaagtgaattaaacaaaatgaatatgcaaaacctatctattgggctgggtatggtgg c.1813-1801

.     .     .     .     .     .      g.776988
ctcatgcctgtaatcccagcactttgggaggccaaggcgggtggatcacttgaggtcagg c.1813-1741

.     .     .     .     .     .      g.777048
agattgagaccagccaggccaacatgttgagactcctgtctcttctaaaaatttaaaaat c.1813-1681

.     .     .     .     .     .      g.777108
tagctgggcttagtggcatgtgcctataataccagctactcgtgaggctgacaggagaat c.1813-1621

.     .     .     .     .     .      g.777168
tgcttgaacctgggagacagaggctgcagtgagcagagatcatgccactgcactccagcc c.1813-1561

.     .     .     .     .     .      g.777228
tgggcgacagagttagactccaactcaaaacaaaaaagaaaaaccacctacctattgcta c.1813-1501

.     .     .     .     .     .      g.777288
aacccccacaccgtgagttttattttgatttgaattcagtgtataatatcttaatttgta c.1813-1441

.     .     .     .     .     .      g.777348
ttttggtctattgcattctttcaaacttagaaaaatactgaacttattgttaaggaaaaa c.1813-1381

.     .     .     .     .     .      g.777408
ttagagatgaaacttaaatcttgctttgtttccccttaaaaatggcatgaagactgaact c.1813-1321

.     .     .     .     .     .      g.777468
ataacatactccaggtgaagcagattctgagtaaaagacaaactaattgaaggagccact c.1813-1261

.     .     .     .     .     .      g.777528
agagcattctgcagttcagagctatcaatgcaggtgccatgccaaaatgggctacttaga c.1813-1201

.     .     .     .     .     .      g.777588
ttgtccttttcaggaaggtgtattgactgctctaggtttggggcactttgcttcatgggc c.1813-1141

.     .     .     .     .     .      g.777648
aattggtgcatttgtgtcatgacaatttgctctgtggtatgttagttcttaaataaactt c.1813-1081

.     .     .     .     .     .      g.777708
acatttgtttcggaaagacaggtatcgcgatttagtttacattcattgtatttgctgcca c.1813-1021

.     .     .     .     .     .      g.777768
aatatggggttgttaagtggctgtaagataattttctcctttatttctcttccttcttct c.1813-961

.     .     .     .     .     .      g.777828
cctttgtttacagattaagtcagggagtaatgttcagtacccaggaattgaatttgtctg c.1813-901

.     .     .     .     .     .      g.777888
tgtatcaggcaaagttactgagtcaagtaaaagaaaaactgccctgatttactgatttca c.1813-841

.     .     .     .     .     .      g.777948
cataaaccacttattcctttcaaatcaaccaaagggagtttgtaaccctccacagctcac c.1813-781

.     .     .     .     .     .      g.778008
aggaactttggaaatataaatggtataaaaattgcttcataagacacataagtatttata c.1813-721

.     .     .     .     .     .      g.778068
aactctgaaaagagatgctgaagcatttatgtcatgcccagcgacttagttcttttactt c.1813-661

.     .     .     .     .     .      g.778128
aatgggctctacaattagttttaaaaaataattactcaaataaccagatgttaattgatt c.1813-601

.     .     .     .     .     .      g.778188
aatggatgctacaaaaattttatggtcagtaaatcacataatgagattttatctccaaat c.1813-541

.     .     .     .     .     .      g.778248
aatgaaccgaatgttaaaactgtggaaacaataatattgtaattttatccaaataatcac c.1813-481

.     .     .     .     .     .      g.778308
agcatttcagaatggcaagtttccttagccattctcattttctcagctcactagcttttc c.1813-421

.     .     .     .     .     .      g.778368
ttcagtactcctggtacctgattgtcagttttcgtttgaattccgtcaggaattaagggg c.1813-361

.     .     .     .     .     .      g.778428
aaatccaagatccgtgccttctaatttccacatgttgatctctgttttgccttttgaagc c.1813-301

.     .     .     .     .     .      g.778488
aatattaccttttcacttggattttcttcaaatatttcaaggtagctcttaattacctct c.1813-241

.     .     .     .     .     .      g.778548
agtaggtctttattctacgtttgagtttcttttctcttcttttctcttcaaacttcttgg c.1813-181

.     .     .     .     .     .      g.778608
gataattagatagattataactttctacctctatttttctgaacttttgatcctttgcgg c.1813-121

.     .     .     .     .     .      g.778668
gcacgattgaaatattttcttatctatgcaaatgagcaaatacacgcaaaagcagattga c.1813-61

.     .     .     .     .     .      g.778728
actatagtggtgtatggaatgcaacccaggcttattctgtgatctttcttgttttaacag c.1813-1


Powered by LOVDv.2.0-20 Build 20
©2004-2009 Leiden University Medical Center