Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) - downstream reference sequence


     .     .     .     .     .      . g.2225391
attatagtactgctttactgtgtatctcaataaagcacgcagttatgttac / aaaaaagta c.*2700

     .     .     .     .     .     .  g.2225451
ttgactggactgcagtactttgtttttattttaatttagttgttgttacttacttactta  c.*2760

     .     .     .     .     .     .  g.2225511
ctttttaaataggtaatacatgcatatgagtaaaaaactataatccagaaagacagtgaa  c.*2820

     .     .     .     .     .     .  g.2225571
aacactcctaactaccccttcccccatatcaatcaatcatcctcattgctctatgagtag  c.*2880

     .     .     .     .     .     .  g.2225631
acattattaatttcttatttagtcttccagagggtctttctttattaattattatataag  c.*2940

     .     .     .     .     .     .  g.2225691
cagttaaaataatatatatgttcctatttatttttttcctattattatttcataggatat  c.*3000

     .     .     .     .     .     .  g.2225751
agcattctctgcacccagttatgcaccttacttgtttgtttgtttaaatttaaatatgga  c.*3060

     .     .     .     .     .     .  g.2225811
ctcaagaaatcttttcatttaaatatataaaatgctttctcattcttttttatagctgta  c.*3120

     .     .     .     .     .     .  g.2225871
taatatttcattatatgttcataggatattttatttaagcagttccctttggtgggatat  c.*3180

     .     .     .     .     .     .  g.2225931
gtagtctgttgtcagtctttcttttgctataacaaacaatattgcacatttctcattaca  c.*3240

     .     .     .     .     .     .  g.2225991
tcatttcatttgtgcataaacaaacaaatctgtgggatacttcctagaagtgagattgct  c.*3300

     .     .     .     .     .     .  g.2226051
ggatcaaagggggtaagcatttgtagactgggagatgatacattttgtgcagtgattgat  c.*3360

     .     .     .     .     .     .  g.2226111
tgattgatagtcatagtgtttgtttgtttgttgtgttttttgttttaataatgacaagta  c.*3420

     .     .     .     .     .     .  g.2226171
tattaattaagtcagtttgcagttcatactttgcttctcaagagaatttcatatcacttc  c.*3480

     .     .     .     .     .     .  g.2226231
tattcttaatgtcaccatctaagaggatgcatgagtgagtagtaagaaagagacacctaa  c.*3540

     .     .     .     .     .     .  g.2226291
aatgatgtctcacaactggttctggggaagaagaatcccttaccatagtcaaccaccacc  c.*3600

     .     .     .     .     .     .  g.2226351
atggggagaacctctcctttgcccctgccctgctctgtttcttgccctagctgcaaagga  c.*3660

     .     .     .     .     .     .  g.2226411
agctgagaaagtgggtagcaatgtcagcacttcttagggagaggctatctatctttacct  c.*3720

     .     .     .     .     .     .  g.2226471
attcccaaggttcatggatggggtgggcggggttccccaacagtgttcagatactggtga  c.*3780

     .     .     .     .     .     .  g.2226531
gccaaaggaataacataagtccaccaggtgcagcctatcctagtgattttggaaataata  c.*3840

     .     .     .     .     .     .  g.2226591
ggagatgagatgatccatctcattagaaatgatgtttgttagtagatgtggcatctctgc  c.*3900

     .     .     .     .     .     .  g.2226651
tgtgaatcaatcacttgctaattttttgaaagtagggtgatgatgctgacctaagtgact  c.*3960

     .     .     .     .     .     .  g.2226711
accacattgaaacacttcccttgacatccacacataccaagaaaaattttcatcctattt  c.*4020

     .     .     .     .     .     .  g.2226771
aaataaacaaatcatttatccttcccaccattacccgaacctacctttgtttgaaacacc  c.*4080

     .     .     .     .     .     .  g.2226831
cagactggctgttttggtgacacttaaggaggtaactgaggaatcttcaatacttcacca  c.*4140

     .     .     .     .     .     .  g.2226891
cgtctaagacaactgtgtgtggatgactctgaggagggcatttggttttccattccatac  c.*4200

     .     .     .     .     .     .  g.2226951
ttggcacacactagaagagacagaattaattcagttaaaaattaaaatgaatcgagctgg  c.*4260

     .     .     .     .     .     .  g.2227011
cacagattatgcaccggcaagcaaaatgtgtgtttgtttgggagaaagcaccaagactaa  c.*4320

     .     .     .     .     .     .  g.2227071
tggatgtgttctgtagagctgcgatgggatttccctgaatttgtaatgctctaatggtgg  c.*4380

     .     .     .     .     .     .  g.2227131
aatgaatacaaaggcaggcactggcgcacttgcaaagactttgccttcaaattaagtgta  c.*4440

     .     .     .     .     .     .  g.2227191
ggaaggacacaaatcaaattctttcccacagtagcaaagccattggagtaggaactataa  c.*4500

     .     .     .     .     .     .  g.2227251
atatgttcttcaatgccccttgcacgtcagtgtactgtgatctcatggacttagctgaca  c.*4560

     .     .     .     .     .     .  g.2227311
acacaagagtggcagcatgcccaacattccataataaacaatattgtgtgaatgtgtaaa  c.*4620

     .     .     .     .     .     .  g.2227371
gtttggggatgtttgtttgagagtagcttttgtgtacagaaaaggttacctacagtaact  c.*4680

     .                           g.2227382
tgaggtttaaa                           c.*4691


Powered by LOVDv.2.0-20 Build 20
©2004-2009 Leiden University Medical Center