cholinergic receptor, nicotinic, alpha 1 (muscle) (CHRNA1) - 324 nt intron 09 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.20953
gtaagcttcgtggcttgaaattcatgcctctgggtttaaatggtcaaatgtatgagcaca c.1317+60

     .     .     .     .     .     . g.21013
ggtggtgagtctgacttaacaagtaggtggcatacaacaggcagctactgacctaagatg c.1317+120

     .     .     .     .  g.21055
aaccctggtgaccgcctctagaccaccttagtaagttatcac c.1317+162

--------------------- middle of intron ---------------------
   g.21056    .     .     .     .      g.21097
   c.1318-162 tttgtaaataatctattcaaaaaataaagacgatgccagcca c.1318-121

.     .     .     .     .     .      g.21157
agggatgggaggactttgagatctacaaattgaagggcccatagttgatgcaaagcacaa c.1318-61

.     .     .     .     .     .      g.21217
acgttgtgagtccagaaaccaccttagggagactctgtctaacattttcctctctcccag c.1318-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 29
©2004-2011 Leiden University Medical Center