Choline O-acetyltransferase (CHAT) - 578 nt intron 03 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.15882
gtaagaggggcagacaaggaacccatagaagaggggcgggaggcagacctggagacagag c.579+60

     .     .     .     .     .     . g.15942
ggatctcggtgagaggcaggtaggggacaaagacagggcagaaggagagatgagggacag c.579+120

     .     .     .     .     .     . g.16002
ggatgggggataggtgtgggaacaggcaggtggcatggattggaggacaggaagggacaa c.579+180

     .     .     .     .     .     . g.16062
ggatgagaaacaaacaagatgaggaatgggaaatacggatagagaaagaggcggacaaat c.579+240

     .     .     .     .      g.16111
cggggacaggaattgggacagatgaggacagagatcgcattaggaaaga c.579+289

--------------------- middle of intron ---------------------
g.16112       .     .     .     .      g.16160
c.580-289 agagagggtgaaaggcaggaagaagacacctgtaaggacaggcagagga c.580-241

.     .     .     .     .     .      g.16220
cagcgatgtagcaccaagccaccaggatggggactgggacagaagaaaggagacaggagg c.580-181

.     .     .     .     .     .      g.16280
gcacaaaggtgaaggacaggcctggtggactgggaagctcctggcacatacctggggctt c.580-121

.     .     .     .     .     .      g.16340
agcatatatttgtggaatgaatgaattaatgctctggtgaagtgtcccgattttctctcg c.580-61

.     .     .     .     .     .      g.16400
gggctgtcaggatgggactgtttggggggatgtgacggccttccctgccctccccggcag c.580-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 30
©2004-2011 Leiden University Medical Center