chaperonin containing TCP1, subunit 5 (epsilon) (CCT5) - downstream reference sequence


     .     .     .     .      .     . g.21234
ctttgatttttgtttcatttatttgtaataaacctcttccacgtga / tgtcttttattttt c.*1620

     .     .     .     .     .     .  g.21294
cacgttccagatcactcaagttttattttgctggtactttggccacaccctctccttccc  c.*1680

     .     .     .     .     .     .  g.21354
catgtggagcaaaagcaacttagggtgcttgacccaaaggctagattcccatgtaagtcc  c.*1740

     .     .     .     .     .     .  g.21414
ccatgtattactgctggttcccgatttctacacctgctagattcattggaggtttgttaa  c.*1800

     .     .     .     .     .     .  g.21474
atgtcctgtttttaatttcagcctactcaatttctatgtgggggcagttccaggatgtcc  c.*1860

     .     .     .     .     .     .  g.21534
tgtaggtgccagatttcatggacgctcaagtccctgataaaaatcgtggtatttgcatat  c.*1920

     .     .     .     .     .     .  g.21594
aacatacatcctcctgtatactttaaatcatctctattattcataatatctaatataaat  c.*1980

     .     .     .     .     .     .  g.21654
gatatgtaagtgtcatactgtatttagggagtaatgacaagaaaaaatctacatgttcag  c.*2040

     .     .     .     .     .     .  g.21714
tacagatgcaatttttttctctgaatgttctcaacctgaggttggttgaattcagatgag  c.*2100

     .     .     .     .     .     .  g.21774
ggtcaactctgcaagcagccgctgtgaggcacaaatgtcacagggagggctaagaggccc  c.*2160

     .     .     .     .     .     .  g.21834
atctctctgttacattggactgaatttcttgactctcattttctttctctaggtgaaaca  c.*2220

     .     .     .     .     .     .  g.21894
gctccaacagattgagggttggggggtgtggccagaggaaggtgacacggtagtaactga  c.*2280

     .     .     .     .     .     .  g.21954
ctaatcagtaatttgtaagcatggagaagtttctccaacctaggtgttccttgcaggcag  c.*2340

     .     .     .     .     .     .  g.22014
tcttggcagaatggggtcatctaaaagcaccagaaaagtggggaccaaaggcaaatggcc  c.*2400

     .     .     .     .     .     .  g.22074
gagaaagtgttgaagggcaggaaaagtggggaaaacacgacaaggtagtaaaaatataaa  c.*2460

     .     .     .     .     .     .  g.22134
tgtgtgtgccctatcactgctctaaatggtttatgtacattaaaactggttttcaaagtc  c.*2520

     .     .     .     .     .     .  g.22194
tgctccatggatccctcggggtcctgggtctttccaaggggcctatgagtcaaatgtatt  c.*2580

     .     .     .     .     .     .  g.22254
ttcctacactgaagttactgcccttttcactgtgttgacttttgcactgatggtgcaaaa  c.*2640

     .     .     .     .     .     .  g.22314
gcagtgaccattaaaaccacaccttagtgtgagtcaggtagtggcaccatacactttcaa  c.*2700

     .     .     .     .     .     .  g.22374
aaagaaaatcatctttttggccaggtgcagtggctcgcacctgtaatcccagcactttgg  c.*2760

     .     .     .     .     .     .  g.22434
gaggctgaggcaagaggagtcgctctagcccaggagtcagagaccagcctgggcaacata  c.*2820

     .     .     .     .     .     .  g.22494
caccctgtctctaccaaaaataagttagttgggcctgatggcatgcttatatggtcccag  c.*2880

     .     .     .     .     .     .  g.22554
ctacttgggaggctgaagtgggaagatccttttgagcccaggaggttgagggtgcagtga  c.*2940

     .     .     .     .     .     .  g.22614
gccatggtcacaccactgcaatccagcctggatgacagagcgagactctttctcaataat  c.*3000

     .     .     .     .     .     .  g.22674
aaagtatgaatctttgacattgcataatgaaatgtgtcaacaaccggaagatctgctcac  c.*3060

     .     .     .     .     .     .  g.22734
tagaccaatatttgccaaatatgcatatgatgttacagcatcatgcataggtaccagacc  c.*3120

     .     .     .     .     .     .  g.22794
ttttcaagatgcaagatggaccagtgtgacagaagaaagtgtattcagtctatcacttgt  c.*3180

     .     .     .     .     .     .  g.22854
tgggttttggtgcaatatcgaagaatatccagttttgtgaaaggcaattaaaatacttct  c.*3240

     .     .     .     .     .     .  g.22914
cccttgtccaactacatatctgtgtgtggccagatcttcatattccagaacatgctgtgg  c.*3300

     .     .     .     .     .     .  g.22974
ccagacacagtggttcatgcctgtaacccaagcactttgggaggctgaggcaggagtatc  c.*3360

     .     .     .     .     .     .  g.23034
gcttgagcctaggagttcgagaccagcctgggcaacaaagtgagactctgtctctacaca  c.*3420

     .     .     .     .     .     .  g.23094
aaaaaaattgtttaattagcagggcatggtgatgtgtgcctgcagtcttacctacttggg  c.*3480

     .     .     .     .     .     .  g.23154
aagctgagaaaggaggatccctcgagcccagggggttaagctgcagtgagccatgaccat  c.*3540

     .     .     .     .     .     .  g.23214
gctgttactggcgttgaatctgcacaggtctgcaacagcctcaattctcgcctcctcaga  c.*3600

                                g.23220
agaaag                             c.*3606


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2012 Leiden University Medical Center