Calpain-3 (CAPN3) - 286 nt intron 22 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.67958
gtaagtgggagaggggggctgccctctgctctcttgcaggggcagttgtggcaacaggca c.2380+60

     .     .     .     .     .     . g.68018
tctcacctgataatctccagtctgctccatccaggctgaacaagggccaatgacctcttt c.2380+120

     .     .   g.68041
aggcccagaatgggatggcaaag c.2380+143

--------------------- middle of intron ---------------------
             g.68042    .     .      g.68064
             c.2381-143 ggagggttactggtgattctctg c.2381-121

.     .     .     .     .     .      g.68124
cctgcacatctttgtgctgatgagggacagcactgggcacatggtcctctgaggggaagt c.2381-61

.     .     .     .     .     .      g.68184
tacagtagtagaggcggagtgcgcctgtaactggcctctggcctgtgcattctttcacag c.2381-1


Powered by LOVDv.2.0-20 Build 20
©2004-2009 Leiden University Medical Center