Barrier to autointegration factor 1 (BANF1) - downstream reference sequence


     .      .     .     .     .     . g.7114
gtcagtggctttca / tgactgggctttgtgcactgaaaagcaagtgggctgggagttgcct c.*420

     .     .     .     .     .     .  g.7174
ctccttcagggactgaccatgtttccctcactccttatcagtagagaccgaaactggcag  c.*480

     .     .     .     .     .     .  g.7234
cttcccttccactcccagagggcagccaccctagccatgtaggcctcaggcaggtgactt  c.*540

     .     .     .     .     .     .  g.7294
ttgtctcaatccccgagtgatgtgggagagggtgtgggtggatcttttcctgggagccag  c.*600

     .     .     .     .     .     .  g.7354
atggactgtgctccagatgtcagttaagtcaacagctgggctaggcagcacctggtggaa  c.*660

     .     .     .     .     .     .  g.7414
aagtcagtgggagtcagaggtaccagacagggtgggccggatgtgggtgagagttcacct  c.*720

     .     .     .     .     .     .  g.7474
gccagtcatcatctgctctcccggcctctgtaagggtgggcagggtgcttgccatcttcc  c.*780

     .     .     .     .     .     .  g.7534
atgatctcttagggaggagaaggagcacaggcatcacagctggaaggatgtgaggggagt  c.*840

     .     .     .     .     .     .  g.7594
acacctcagtacattttagtcctgttctttttgtttactttttaacttaatagggacagg  c.*900

     .     .     .     .     .     .  g.7654
gccctgctctgttgcccatgctggccttaagcgatccttaagcctcccaaagcgctgtga  c.*960

     .     .     .     .     .     .  g.7714
ctataggtgtgagccaccatacccggccagccctattatttcttgaacacttagtatgaa  c.*1020

     .     .     .     .     .     .  g.7774
ccaggcttgaagctaaaatctttgcaaacatttttttctttcacagtaataaatattttc  c.*1080

     .     .     .     .     .     .  g.7834
tcctttacaggtgaggaaatttgaggctcagagaggctaatttgcccatggacttgctcc  c.*1140

     .     .     .     .     .     .  g.7894
tgggaagtagccagactggaactcaaactagcttggaaacccagggacccggccatgtgt  c.*1200

     .     .     .     .     .     .  g.7954
tccttggtcatgtggcttagcctctctgagcctcagtttctccacttggaaaatgaggtg  c.*1260

     .     .     .     .     .     .  g.8014
gttgtagggaaaggatatttgcagcagtataaacaacaaaggactatttccatagcacat  c.*1320

     .     .     .     .     .     .  g.8074
acagaattgcaatcaagaaaaaagcggactggctgggcgcaatggctcacgtttgtaatc  c.*1380

     .     .     .     .     .     .  g.8134
ccagcactttcagaggccgaggtgggtggatcacctgaggtcaggagttcaagaccagcc  c.*1440

     .     .     .     .     .     .  g.8194
tggccaacatggtgagaccccatctctaccaaaaatacaaaaattagccgggtgtggtgg  c.*1500

     .     .     .     .     .     .  g.8254
tgcacgcctataatcccagctactcaggagactaaggcaggagaatcgaacttgggaggc  c.*1560

     .     .     .     .     .     .  g.8314
agaggttgcagtgagccgagatcacggccattgcactccagccagggtgaccagaatgaa  c.*1620

     .     .     .     .     .     .  g.8374
actttgtctcaaaaaaaaaaaaaaacaacagaaaaatgggtaaaagatctaagacggcca  c.*1680

     .     .     .     .     .     .  g.8434
cagaagagggttccctcccagtaaataagcacaggaaaggtgctccatattgctagtaat  c.*1740

     .     .     .     .     .     .  g.8494
aagacatcacatgccattaacacccacctgactggcaaacacttttaagttggacaatac  c.*1800

     .     .     .     .     .     .  g.8554
caagtattgatgagataatgaagcaacaggaactgatacctagctggtgggagtataaat  c.*1860

     .     .     .     .     .     .  g.8614
tggtctaaacaatttgggaagacagttgggtgttatttagtaaaactgacacgccctgtg  c.*1920

     .     .     .     .     .     .  g.8674
accaagcagttccactctcaggactgtgccttgaagaaagtcccgaacacctgcagcagg  c.*1980

     .     .     .     .     .     .  g.8734
acctagatgagtttgcagctgcattgttgggagcaacgctagcggctgtcaatactagag  c.*2040

     .     .     .     .     .     .  g.8794
tagataaataggcactcatgccaccggacactggacggaggtaaaaatgaacaaatgata  c.*2100

     .     .     .     .     .     .  g.8854
gttgtgtacaacacgaatctcaatagcaaatgaagacaaacaaattcttaggaattccta  c.*2160

     .     .     .     .     .     .  g.8914
catagatggtaaaactagaaggaaaacaaaggaaatgattatggtaaatagtaaaggaaa  c.*2220

     .     .     .     .     .     .  g.8974
aagtctacagggattatctttgggggagggtgtggaagggcttaagggtaggcttggcct  c.*2280

     .     .     .     .     .     .  g.9034
accctgacctgtgtttctgacctatggggtggtggtacaggcattgaccaaaagtgtatg  c.*2340

     .     .     .                 g.9068
ttctgcgcccttttcagtgtattcgctacatctc               c.*2374


Powered by LOVD v.2.0 Build 34
©2004-2013 Leiden University Medical Center