Ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle) (ANKRD1) - coding DNA reference sequence

(used for mutation description)

(last modified April 14, 2013)


This file was created to facilitate the description of sequence variants in the ANKRD1 gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NG_023227.1, covering ANKRD1 transcript NM_014391.2.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
 (upstream sequence)
                                  g.5008
                           catattca    c.-241

 .     .     .     .     .     .        g.5068
 gcagggttagcttgtcctcccctccctcttcagcttcccagacactgagtctggaatgaa    c.-181

 .     .     .     .     .     .        g.5128
 aattcacctgcctctgagttggctcctaatgggggtgggagtgttacttcggttcccagg    c.-121

 .     .     .     .     .     .        g.5188
 ttggaagattatctcacccggccccagctatataagctgaccggtgtggaggggcccagc    c.-61

 .     .     .     .     .     .        g.5248
 agggccaactccagggattccttccacgacagaaaaacatacaagactccttcagccaac    c.-1

     .     .    | 02.     .     .     .  g.5960
 ATGATGGTACTGAAAGTAGAGGAACTG | GTCACTGGAAAGAAGAATGGCAATGGGGAGGCA  c.60
 M M V L K V E E L  | V T G K K N G N G E A   p.20

     .     .     .     .     .     .    g.6020
 GGGGAATTCCTTCCTGAGGATTTCAGAGATGGAGAGTATGAAGCTGCTGTTACTTTAGAG    c.120
 G E F L P E D F R D G E Y E A A V T L E     p.40

     .     .     .     .     .     .    g.6080
 AAGCAGGAGGATCTGAAGACACTTCTAGCCCACCCTGTGACCCTGGGGGAGCAACAGTGG    c.180
 K Q E D L K T L L A H P V T L G E Q Q W     p.60

     .     .    | 03.     .     .     .  g.7040
 AAAAGCGAGAAACAACGAGAGGCAGAG | CTCAAAAAGAAAAAACTAGAACAAAGATCAAAG  c.240
 K S E K Q R E A E  | L K K K K L E Q R S K   p.80

     .     .     .     .     .     .    g.7100
 CTTGAAAATTTAGAAGACCTTGAAATAATCATTCAACTGAAGAAAAGGAAAAAATACAGG    c.300
 L E N L E D L E I I I Q L K K R K K Y R     p.100

     .     .     .     .   | 04 .     .  g.7318
 AAAACTAAAGTTCCAGTTGTAAAGGAACCAGAACCTGAAATCATT | ACGGAACCTGTGGAT  c.360
 K T K V P V V K E P E P E I I  | T E P V D   p.120

     .     .     .     .     .     .    g.7378
 GTGCCTACGTTTCTGAAGGCTGCTCTGGAGAATAAACTGCCAGTAGTAGAAAAATTCTTG    c.420
 V P T F L K A A L E N K L P V V E K F L     p.140

     .     .     .  | 05  .     .     .  g.8472
 TCAGACAAGAACAATCCAGATGTTTGTGATGAG | TATAAACGGACAGCTCTTCATAGAGCA  c.480
 S D K N N P D V C D E  | Y K R T A L H R A   p.160

     .     .     .     .     .     .    g.8532
 TGCTTGGAAGGACATTTGGCAATTGTGGAGAAGTTAATGGAAGCTGGAGCCCAGATCGAA    c.540
 C L E G H L A I V E K L M E A G A Q I E     p.180

     .  | 06   .     .     .     .     .  g.10054
 TTCCGTGATATG | CTTGAATCCACAGCCATCCACTGGGCAAGCCGTGGAGGAAACCTGGAT  c.600
 F R D M  | L E S T A I H W A S R G G N L D   p.200

     .     .     .     .     . | 07   .  g.10404
 GTTTTAAAATTGTTGCTGAATAAAGGAGCAAAAATTAGCGCCCGAGATAAG | TTGCTCAGC  c.660
 V L K L L L N K G A K I S A R D K  | L L S   p.220

     .     .     .     .     .     .    g.10464
 ACAGCGCTGCATGTGGCGGTGAGGACTGGCCACTATGAGTGCGCGGAGCATCTTATCGCC    c.720
 T A L H V A V R T G H Y E C A E H L I A     p.240

     .     .     . | 08    .     .     .  g.10664
 TGTGAGGCAGACCTCAACGCCAAAGACAGA | GAAGGAGATACCCCGTTGCATGATGCGGTG  c.780
 C E A D L N A K D R  | E G D T P L H D A V   p.260

     .     .     .     .     .     .    g.10724
 AGACTGAACCGCTATAAGATGATCCGACTCCTGATTATGTATGGCGCGGATCTCAACATC    c.840
 R L N R Y K M I R L L I M Y G A D L N I     p.280

      | 09    .     .     .     .     .  g.13350
 AAGAACTGT | GCTGGGAAGACGCCGATGGATCTGGTGCTACACTGGCAGAATGGAACCAAA  c.900
 K N C  | A G K T P M D L V L H W Q N G T K   p.300

     .     .     .     .     .     .    g.13410
 GCAATATTCGACAGCCTCAGAGAGAACTCCTACAAGACCTCTCGCATAGCTACATTCTGA    c.960
 A I F D S L R E N S Y K T S R I A T F X     p.319

     .     .     .     .     .     .    g.13470
 ggcaaacgacagactcttaatcagtaaatgttcactggcattttgaaggcatggcccaag    c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.13530
 agaagagacactagccataaaatctagtttctatttatcaacgtgttgtgaagatgtacc    c.*120

     .     .     .     .     .     .    g.13590
 taatgaagttttgagaaagcacagggttataggtgtttaaatttcctttagtgaaactct    c.*180

     .     .     .     .     .     .    g.13650
 tatttatttttatgtattcctgtttatttatttactgccacgctactgatattcagacct    c.*240

     .     .     .     .     .     .    g.13710
 tcatgatcatccatctggtgagcagagcttcatttgtatataacactttcagagccttcc    c.*300

     .     .     .     .     .     .    g.13770
 cacccataggtagttcttaaaccaggtgaaagagcaaagttcaagtgcctacttatgtgt    c.*360

     .     .     .     .     .     .    g.13830
 cattcgctcatgtaagagtttttaagagagggctgattatcacagccctcttttctcctg    c.*420

     .     .     .     .     .     .    g.13890
 aatttttaatgcagaagtttgaatgaagcaagggaaggcatgtagggacaggaaaggaaa    c.*480

     .     .     .     .     .     .    g.13950
 caatggaaggaaagtgattctgtgaaaaggacagtgaagccagctattttacccccaggc    c.*540

     .     .     .     .     .     .    g.14010
 tggattttttttttttttttttttttttttttttaccgagtacacagagtacccaagtga    c.*600

     .     .     .     .     .     .    g.14070
 agagaacgtcatgagtgtaagtgcaaatcagtggaaggagcggcaaactgggacatgcag    c.*660

     .     .     .     .     .     .    g.14130
 aattgaatttgctcaaaaaagatgaaaggaaatgcaaactgtaaatgtataaatgtatat    c.*720

     .     .     .     .              g.14176
 tgtattgtatgtacattttatattcataataaaggcaatcaaactc           c.*766

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle) protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift mutations, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.2.0 Build 35
©2004-2013 Leiden University Medical Center