actin, alpha, cardiac muscle 1 (ACTC1) - downstream reference sequence


     .     .     .      .     .     . g.12655
tggttaaagtgcaataaacaaagaactatataaatt / atatttcttcttaatttataataa c.*2340

     .     .     .     .     .     .  g.12715
agtattgtttgtagtttctaatacctccaaacaccacttcttcatttattttgaccaaac  c.*2400

     .     .     .     .     .     .  g.12775
aatggccattatgtagatgtgtttaaatatttaggagagtacagtggagagaaaagaaat  c.*2460

     .     .     .     .     .     .  g.12835
attactgaagaaaataaaatatttagaggggtagggctgacttattgtatccagagatac  c.*2520

     .     .     .     .     .     .  g.12895
aatgtgaacaatgtgactgggtctccacctttccttccagttctcccatagaatttatta  c.*2580

     .     .     .     .     .     .  g.12955
cagtctgaattgtgtttcctcaaaactcatatgaagccctatctcccaatatgactgtat  c.*2640

     .     .     .     .     .     .  g.13015
ttgcagacaagacctttaaggaagtaatgaaggttaaatgaagtcataagtgtgaggccc  c.*2700

     .     .     .     .     .     .  g.13075
taatccaataagactggtgttcttctaagagggagaagagacaccaggagtacaagcaca  c.*2760

     .     .     .     .     .     .  g.13135
gaggaaaagccatgtgagggcagagccagaaggcgacccatctgtaagctgaggaaagaa  c.*2820

     .     .     .     .     .     .  g.13195
gcctgctgacaccttgatcttagacatccagcctccagaactgtgagaagtaaatgtctg  c.*2880

     .     .     .     .     .     .  g.13255
ttgtttaagccactgatatggtttggctgtgtcctcacccaaatctcatcttgaattgta  c.*2940

     .     .     .     .     .     .  g.13315
gttcccataatccccacatgtcgtggagggacccagtgagaggtaattgaatcatggggg  c.*3000

     .     .     .     .     .     .  g.13375
cggttaccctcatgctgttctcatgattgataatgagtgagtgctcatgagatctgatag  c.*3060

     .     .     .     .     .     .  g.13435
cttcataaggggcttttccccgcttttcttggcacttctccttccggccaccatgtggag  c.*3120

     .     .     .     .     .     .  g.13495
aaggacatgtttgcttccacttccaccacgattgtaagtttcctgaggcctccccagccg  c.*3180

     .     .     .     .     .     .  g.13555
tgctgaactgtgagtcaattaaacctctttcctttataaattgcccagtctcaggtatgt  c.*3240

     .     .     .     .     .     .  g.13615
ctttattagcagcatgaaaacagactaatacagccacccaagtctatggtattctgttat  c.*3300

     .     .     .     .     .     .  g.13675
ggcagccttggcagactaatataggatttctccaccatcctataggtaatataggattta  c.*3360

     .     .     .     .     .     .  g.13735
ccaacttagcagcctctgagacaaaagaataccttcccatatagtactggcagaagtccc  c.*3420

     .     .     .     .     .     .  g.13795
aggaaagtgtctgagcctggtcaggcttaggaaccaagtcataccattcttactgcaggg  c.*3480

     .     .     .     .     .     .  g.13855
gctgagcaatactatttagcaggggagaggtgattctccaaaggaagaggacaaaatagt  c.*3540

     .     .     .     .     .     .  g.13915
gcaaacaccatacccagtgagctagaggaggaaaaaattctggtggcttgtaggggaaga  c.*3600

     .     .     .     .     .     .  g.13975
attgattgttggatggctcccaccttccagctcaggagttttgatttgacaggtcctgag  c.*3660

     .     .     .     .     .     .  g.14035
aaggacttgagaagagcaatgacttcatgcaaacaaatctaggcagcaagacagagagcc  c.*3720

     .     .     .     .     .     .  g.14095
tttggataatatattccagtatggcctcaggacccagggacccagtgatctctatatgat  c.*3780

     .     .     .     .     .     .  g.14155
cagactatctggatttttaaaaggaaataataagtcagattcattttatggttaatatga  c.*3840

     .     .     .     .     .     .  g.14215
tataaatgctataaatatataccaggaactaatagggagggaaaaaatataggtctttta  c.*3900

     .     .     .     .     .     .  g.14275
ggcctaaaacagcaaaagttgtctattcaccttaaggtcttccaggctcattatacaaga  c.*3960

     .     .     .     .     .     .  g.14335
aatctctcttccaggcagagcttctctggctgttgctatggtaactaaactcatggtagg  c.*4020

     .     .     .     .     .     .  g.14395
aagacatccaaaacaaagctcctggagaggttgcaaaagtacacctctggtcactgatga  c.*4080

     .     .     .     .     .     .  g.14455
acttgatgtttgaagacgttctttgaagttcattcattagccctgggtgcagcagatgca  c.*4140

     .     .     .     .     .     .  g.14515
agaaaggttgactcggaggataaagagcttcagttcaactatagttctctgagttcttgt  c.*4200

     .     .     .     .     .     .  g.14575
ggttctgggccccctcccctccctggttgaggctggaagtgaaggggagctgggtcagct  c.*4260

     .     .     .     .     .       g.14631
gagagttaagtaggggtggcctgcatgtccttcagcatcattgtctgcttattttc    c.*4316


Powered by LOVD v.2.0 Build 26
©2004-2010 Leiden University Medical Center